Pierwsza edycja Ścieżki Trenerskiej Instytutu DMT

Ścieżka Trenerska Instytutu DMT  to propozycja dla osób posiadających doświadczenie w technikach tańca, ruchu, pracy z ciałem oraz terapeutów, psychologów, psychoterapeutów. 

Program pozwala uzyskać/rozszerzyć kompetencje w dziedzinie rozwoju osobistego z wykorzystaniem terapeutycznych funkcji tańca, ruchu i pracy z ciałem, a także uzyskać tytuł Trenera Rozwojowej Pracy Przez Ciało, Ruch i Taniec Instytutu DMT (Body Movement & Dance Coach Instytutu DMT).

Ukończenie całego programu przygotowuje do pracy grupowej w kontekście rozwojowym.  Osobom z wykształceniem psychoterapeutycznym umożliwia także stosowanie poznanych technik w kontekście terapeutycznym.

Program ma charakter modułowy, a poszczególne etapy można realizować w dowolnym tempie, nie przekraczając jednak odstępu dwóch lat pomiędzy kolejnymi stopniami. Wymóg ten nie dotyczy jednak  Warsztatów Podstawy DMT, które należy odbyć w pierwszej kolejności i będą uznane także warsztaty zrealizowane we wcześniejszych latach.

Udział w całej ścieżce mogą wziąć także osoby, które ukończyły wcześniej Kurs Rozwojowy lub Kurs Terapii Tańcem i Ruchem, uzupełniając brakujące elementy.

Osoby, które nie brały jeszcze udziału w kursach ani warsztatach, mogą już zapisywać się warsztaty Podstawy DMT oraz poszczególne warsztaty w kolejnych miesiącach.

I etap

Warsztaty Podstawy DMT

Wprowadzenie do metody. Osoby, które odbyły już wcześniej Kurs Rozwojowy lub Kurs Terapii Tańcem i Ruchem, mogą zastąpić ten warsztat wybranym modułem z grupy Warsztatów Doszkalających.

Następne warsztaty z Podstaw DMT odbędą się 24 – 25 maja 2024 r. w Poznaniu.
Zapisz się na warsztat >>

II etap

Kurs Rozwojowy

Doświadczenie własne metody DMT – cały cykl w tej samej grupie (101 h warsztatowych + 20 h pracy własnej).

Kurs Rozwojowy rozpocznie się 21 września 2024 r. w Poznaniu.
Zapisz się na warsztat >>

III etap

Profesjonalne Moduły Tematyczne

Cykl obowiązkowych Modułów Tematycznych + PDMT  (116 h+ 30 h pracy własnej).  

Możliwość zapisywania się na pojedyncze w warsztaty w ramach Ścieżki Trenerskiej dotyczy osób po wcześniej odbytych kursach w ramach uzupełnienia brakujących modułów. Pozostałe osoby na Ścieżce Trenerskiej zapraszamy do zapisywania się na cały cykl.

IV etap

Profesjonalne Moduły Doszkalające

1. Minimum jeden moduł spośród poniższych obowiązkowo do wyboru do tytułu trenerskiego:

*UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zalecenia modułu “Warsztaty autorskie” osobom bez wykształcenia psychologicznego/ trenerskiego lub/i z małym doświadczeniem zawodowym.

2. Superwizja grupowa i indywidualna (grudzień-kwiecień 2024/25) w tym:
 • Moduły superwizyjno-treningowe online w małych grupach – minimum 12 h.
  Koszt 350 zł za udział w 3-godzinnej grupie.
 • Superwizja indywidualna –  minimum 4 h.
  Koszt 220 zł za sesję.
 • (+ 14 h – superwizji grupowej na kolejnym etapie w czasie modułu wyjazdowego).

   

*UWAGA! W uzasadnionych przypadkach Zespół nauczycieli zastrzega sobie prawo do zalecenia dodatkowych godzin superwizji lub pracy własnej.

V etap

Moduł wyjazdowy z egzaminem - maj/czerwiec 2025

Pomiędzy dwoma ostatnimi stopniami będą obowiązywały superwizje online: 12 godzin dydaktycznych superwizji grupowej i minimum 4 indywidualne (prowadzące mogą uznać, że potrzeba więcej).

4-dniowy Moduł Dyplomowy będzie polegał na praktyce DMT pod superwizją, w ramach egzaminu każdy uczestnik/ uczestniczka przeprowadzi krótki modułu warsztatowy.

Szacunkowy koszt 2100 zł (bez noclegu i wyżywienia).

Dodatkowo do uzyskania dyplomu wymagane będzie
 • Minimum 30 h superwizowanej praktyki.
 • W tym minimum jeden co najmniej 12-godzinny  autorski warsztat rozwojowy.
 • Praca własna między modułami na bazie treści z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów i Superwizorów przy Instytucie DMT-Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym  i jedynym w Polsce ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadające akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Uczestnicy Ścieżki Trenerskiej do każdego modułu otrzymają materiały edukacyjne i wskazania do literatury oraz zadania do wykonania przed kolejnym zjazdem, których celem będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji.

Całość Programu  obejmuje minimum 340 godzin  (232 h kursy i moduły warsztatowe +38 h moduł zaliczeniowy + 20 h superwizja + 50 praca własna) i kończy się uzyskaniem dyplomu z tytułem  Trenera Rozwojowej Pracy Przez Ciało, Ruch i Taniec Instytutu DMT.

Rada Programowa Ścieżki Trenerskiej
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia.

Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wyższymi uczelniami ucząc świadomości ciała, symboliki ciała terapii tańcem, improwizacji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Image
Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, trenerka rozwoju osobistego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wykładowca. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną (APS), podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. Ma 16-sto letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dla osób: borykających się z lękami, depresją, trudnościami w relacjach, przeżywających kryzysy życiowe oraz DDA. Obecnie współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa Wawer oraz pracuje w praktyce prywatnej. Prowadzi treningi interpersonalne i szkolenia zawodowe m.in. z zakresu; pracy z grupami, analizy procesu grupowego, diagnozy i pracy z klientem indywidualnym oraz profilaktyki wypalenia zawodowego.
W Instytucie DMT prowadzi wykłady z analizy procesu grupowego oraz diagnozy psychodynamicznej.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt

Płatność za Profesjonalne Moduły Tematyczne:

 • 4500 (750 zł x 6) przy zgłoszeniu i płatności za cały cykl, dla uczestników Ścieżki Trenerskiej;
 • 790 pojedynczo  (możliwość zapisywania się na pojedyncze w warsztaty w ramach Ścieżki Trenerskiej dotyczy osób po wcześniej odbytych kursach, które chcą uzupełnić brakujące moduły.

Przy zgłoszeniu na całość:

 • możliwa płatność w częściach: 1500 zł zadatku oraz dwie wpłaty po 1500 zł, regulowane w równych odstępach, tak aby ostatnia wpłynęła nie później niż 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi;
 • aby zarezerwować miejsce należy wpłacić całość lub opłatę rezerwującą;
 • w razie braku wpłaty w ciągu tygodnia od momentu przyjęcia, należy liczyć się z przesunięciem na listę rezerwową, gdyż na listę uczestników wpisujemy wg kolejności dokonywanych przez Państwa wpłat.

Przy zgłoszeniu na pojedyncze warsztaty:

 • można zapłacić w całości lub w dwóch częściach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz opłata 390 zł – najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
Zapisy

Nie przyjmujemy już zgłoszeń.

facebook