Ciało w relacji
terapeutyczne funkcje tańca/ruchu w pracy z relacjami
MIEJSCE

Poznań

TERMIN

9 – 10 grudnia 2023 r.

Sobota: od 11 do 18

Niedziela: od 10 do 15

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI
 • wykształcenie minimum licencjackie, związane z obszarem terapeutyczno-pomocowym lub udział całościowej Ścieżce Trenerskiej
 • wcześniejsze ukończenie warsztatów „Podstawy DMT” ewentualnie Kursu Rozwojowego

Warsztat obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Dla kogo
 • dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osób pracujących z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitantów psychiatrycznych, osób zajmujących się edukacją, jako forma rozwoju zawodowego;
 • dla uczestników Ścieżki Trenerskiej w Instytucie DMT, po uprzednim uczestnictwie w warsztatach „Podstawy DMT” ewentualnie po Kursie Rozwojowym.
Dlaczego warto
Jakkolwiek jesteśmy zaangażowani lub nie zaangażowani społecznie, zawsze różne aspekty naszego ciała/ ruchu komunikują o naszym nastawieniu, a więc i relacji wobec otoczenia. Innymi słowy nie da się nie być w relacji, nie da się nie komunikować. 

Relacja terapeutyczna natomiast to jeden z najważniejszych elementów determinujących skuteczność każdej terapii. Jest to także główny czynnik terapeutyczny w psychoterapii DMT. Terapeuta tańcem i ruchem jest w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, gdyż może czerpać z rozszerzonego zasobu narzędzi do budowania relacji z pacjentem/ klientem oraz pracy z tematami interpersonalnymi w grupie.

Poza całym arsenałem komunikacji niewerbalnej, ma do dyspozycji ogromne bogactwo ruchu w relacji, dostrajania, odzwierciedlania, kształtowania, reagowania ruchem na akcję drugiej osoby, synchronię i wiele innych.

Podczas 14-godzinnych warsztatów zaprezentowane zostaną bardziej zaawansowane zagadnienia, teorie i narzędzia związane z budowaniem/ kształtowaniem relacji przez ciało i ruch i taniec.

Podczas warsztatów:

 • poznasz istotne zjawiska, teorie i narzędzia związane z budowaniem/ kształtowaniem relacji w DMT;
 • poznasz interwencje terapeutyczne z tego obszaru;
 • poznane zjawiska i interwencje zastosujesz w praktyce w ramach doświadczeń;
 • doświadczysz w pełni interaktywnej i dynamicznej przestrzeni interpersonalnej;
 • przyjrzysz się reakcjom/ postawom interpersonalnym komunikowanym przez nasze ciało i ruch;
 • poznasz komentarze i omówienia do doświadczeń, ćwiczeń warsztatowych;
 • będziesz miał/a możliwość wymiany, refleksji, zadawania pytań związanych z tematem;
 • otrzymasz konspekt, odniesienia do literatury oraz ćwiczenia do własnej praktyki;
 • wyjedziesz z warsztatu z praktyczną wiedzą w zakresie: specyficznych zjawisk i narzędzi komunikacji niewerbalnej mających zastosowanie w budowaniu relacji w DMT oraz konkretnych interwencji DMT z obszaru działań interpersonalnych;
 • otrzymasz świadectwo ukończenia warsztatów.
Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia . Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wyższymi uczelniami ucząc świadomości ciała, symboliki ciała terapii tańcem, improwizacji.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Image
Jest lekarzem, który kocha koty i taniec. Zajmuje się ruchem od dziecka. Od ponad 20 lat zajmuje się głównie tańcem współczesnym i improwizacją, a od 15 lat zgłębia techniki teatru tańca. Z wykształcenia Ewelina jest czynną zawodowo lekarką psychiatrą. Od kilku lat łączy miłość do tańca i medycyny w psychoterapii. W 2021 roku ukończyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem przy Instytucie DMT w Warszawie.
Aktualnie pracuje w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie - w Oddziale Psychiarycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Bernardyńska 12, Centrum Medycznym „PRZYJAŹNI”, Przychodni Specjalistycznej HIPOTECZNA 4, Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD. Jest również młodszym asystentem naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Prowadzi klientów indywidualnych oraz grupy terapeutyczne w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz w Centrum Kultury w Lublinie.
Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 750 zł dla osób w Szkoleniu Trenerskim
 • 790 zł dla pozostałych uczestników

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza obok.

Formularz zgłoszeniowy