DSC_5051
MIEJSCE

Poznań

TERMIN

26 – 27 kwietnia 2025 r.

Sobota: od 11 do 18.

Niedziela: od 9 do 15.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI

Na moduł mogą zapisywać się jedynie osoby, które brały udział w poprzedniej edycji Ścieżki Trenerskiej i pragną uzupełnić braki.

Warsztaty obejmują 16,5 godzin dydaktycznych.

Dlaczego warto
Spontanicznie tworzone formy oparte na procesie twórczym, takie jak improwizacja, ruch kreatywny, rysunek czy inne działania ruchowo-taneczne, aktywują prawą i lewą półkulę mózgu. W ten sposób dają dostęp zarówno do intuicji i twórczości, ale również do analizy i możliwości opisania swojego przeżycia słowami.

Stymulują także pamięć ciała otwierając drogę do tego, co nieświadome, a poprzez refleksję nad tym doświadczeniem umożliwiają poszerzenie świadomości i wgląd. Wnoszą zatem ogromny potencjał rozwojowy do pracy grupowej, dodatkowo dają niezliczoną liczbę sposobów zastosowania dopasowanych do potrzeb konkretnej grupy.

Podczas 14-godzinnych warsztatów zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z symboliką ciała, różnych jego części, obszarów i akcji.

W ramach tego modułu:

 • doświadczysz możliwości jakie wnosi improwizacja ruchowo-taneczna;
 • doświadczysz procesu kreatywnego w ruchu/ tańcu/rysunku;
 • poznasz istotne zjawiska, teorie i narzędzia związane z wykorzystaniem procesu kreatywnego, improwizacji i aktywnej wyobraźni;
 • poznasz interwencje terapeutyczne z tego obszaru;
 • poznane zjawiska i interwencje zastosujesz w praktyce w ramach doświadczeń;
 • będziesz miał/a możliwość wymiany, refleksji, zadawania pytań związanych z tematem;
 • otrzymasz konspekt, odniesienia do literatury oraz ćwiczenia do własnej praktyki;
 • wyjedziesz z warsztatu z praktyczną wiedzą w zakresie: wykorzystania improwizacji ruchowo-tanecznej oraz procesów kreatywnych, mających zastosowanie w  pracy terapeutycznej i rozwojowej;
 • otrzymasz świadectwo ukończenia warsztatów.
Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT.
W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia. Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 800 zł dla osób w Ścieżce Trenerskiej 2024/2026
 • 850 zł dla osób uzupełniających braki z poprzedniej Ścieżki Trenerskiej

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza obok.

Formularz zgłoszeniowy

  facebook