kevin-fitzgerald-WZMtAAdpUlg-unsplash
MIEJSCE

Warszawa

ul. Grochowska 262,

sala konferencyjna, 1 piętro

TERMIN

20 – 21 stycznia 2024 r.

Sobota: od 11 do 18.

Niedziela: od 9 do 15.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI

Wykształcenie minimum licencjackie, związane z obszarem terapeutyczno-pomocowym lub udział całościowej Ścieżce Trenerskiej.
Wcześniejsze ukończenie warsztatów „Podstawy DMT”, ewentualnie Kursu Rozwojowego.

Warsztaty obejmują 16,5 godzin dydaktycznych.

Dla kogo
 • psychoterapeutów, psychologów i osób z wykształceniem pomocowym;
 • uczestników Ścieżki Trenerskiej w Instytucie DMT, po uprzednim uczestnictwie w warsztatach „Podstawy DMT” ewentualnie po jednym z Kursów w IDMT.
Dlaczego warto
„Podstawą naszej osobowości jest afektywność. Myśli i działania są tylko niejako objawami procesów emocjonalnych” — C.G.Jung

Emocje będące zakorzenione w ciele, uwrażliwiają nas na pewne aspekty danej sytuacji, stanowią wskazówkę do działania i podejmowania decyzji. Rozpoznanie i umiejętność nazwania emocji następuje w wyniku integracji funkcji fizjologicznych, poznawczych i pamięci.

W związku właśnie z cielesnym aspektem emocji DMT jest metodą dającą ogromne możliwości do eksplorowania, wyrażania, oswajania trudnych czy czerpania z ożywczej siły swobodnego przeżywania pozytywnych emocji. W czasie dwudniowych warsztatów będziemy zajmować się związkiem emocji z wyobraźnią i archetypami, które opisują Jungiści.

Przyjrzymy się też kilku sposobom pracy z emocjami w praktyce DMT. Ucieleśnienie różnych stanów emocjonalnych i kreatywne ich wyrażanie będzie drogą do harmonijnego kontaktu z całą gamą uczuć.

Podczas warsztatów:

 • poznasz/przypomnisz sobie teorie, które opisują emocje i uczucia;
 • doświadczysz możliwości jakimi dysponuje ciało i jakie daje ruch aby wyrażać emocje;
 • poznasz różne podejścia do pracy z emocjami jakie oferuje DMT;
 • poznasz korelacje między jakościami ruchowymi a emocjami;
 • doświadczysz różnych sposobów na radzenie sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi, kojenie układu nerwowego i integrowanie wewnętrzne;
 • doświadczysz kreatywnego podejścia do kontaktowania się z różnymi systemami emocjonalnymi i transformowania ich;
 • będziesz miał/a możliwość wymiany, refleksji, zadawania pytań związanych z tematem;
 • otrzymasz konspekt, odniesienia do literatury oraz wskazówki do własnej praktyki;
 • otrzymasz świadectwo ukończenia warsztatów.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Image
Jest lekarzem, który kocha koty i taniec. Zajmuje się ruchem od dziecka. Od ponad 20 lat zajmuje się głównie tańcem współczesnym i improwizacją, a od 15 lat zgłębia techniki teatru tańca. Z wykształcenia Ewelina jest czynną zawodowo lekarką psychiatrą. Od kilku lat łączy miłość do tańca i medycyny w psychoterapii. W 2021 roku ukończyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem przy Instytucie DMT w Warszawie.

Aktualnie pracuje w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie - w Oddziale Psychiarycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Bernardyńska 12, Centrum Medycznym „PRZYJAŹNI”, Przychodni Specjalistycznej HIPOTECZNA 4, Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD. Jest również młodszym asystentem naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Prowadzi klientów indywidualnych oraz grupy terapeutyczne w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz w Centrum Kultury w Lublinie.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 750 zł dla osób w Szkoleniu Trenerskim
 • 790 zł dla pozostałych uczestników

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

facebook