MIEJSCE

Poznań

TERMINY

21 – 22 września 2024 r.

19 – 20 października 2024 r.

9 – 10 listopada 2024 r.

7 – 8 grudnia 2024 r.

4 – 5 stycznia 2025 r.

15 – 16 lutego 2025 r.

Godziny zajęć:
Sobota 11:00 – 18:00
Niedziela 9:30 – 15:00

OPIS

Zapraszamy m. in. osoby, którym zależy na praktyce i doświadczeniu własnym w podejściu DMT i/lub chcą wzmocnić swoje osobiste zasoby, a także osoby uczestniczące w Ścieżce Trenerskiej Instytutu DMT i przygotowujące się do pracy rozwojowej i pomocowej.

Warsztaty są formą rozwoju osobistego, doświadczenia własnego metody DMT i umożliwią zapoznanie się z tym podejściem.

  • Kurs wprowadza w obszar terapii tańcem i ruchem w zakresie rozwoju osobistego poprzez doświadczenie własne, jest też formą treningu interpersonalnego w tym podejściu.
  • Całość składa się z sześciu weekendowych, comiesięcznych spotkań skupionych wokół tematów istotnych w rozwoju osobistym i motywach interpersonalnych.
  • Poszczególne moduły  umożliwią własne doświadczenie terapeutycznych funkcji tańca, ruchu i pracy z ciałem.
  • Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT – Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

  • Uczestnicy Kursu do każdego modułu otrzymają dodatkowo materiały i zadania do wykonania przed kolejnym zjazdem, których celem będzie pogłębienie doświadczeń i refleksji.
  • Kurs obejmuje w sumie 130 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin pracy własnej między modułami i kończy się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu z zaznaczoną liczbą realnie odbytych przez uczestnika godzin i zawartością merytoryczną.
Moduły
01/02

ŚWIADOMOŚĆ I AKCEPTACJA CIAŁA - integracja osobista i grupowa - moduły 1 i 2

Świadoma obecność w ciele i ruchu, ucieleśnienie – doświadczanie, odczuwanie, czerpanie z mądrości ciała prowadzące do poczucia osobistej integracji i w konsekwencji umożliwiające osadzanie się w kontekście grupowym.
Dwa pierwsze moduły kursu pozwolą na zapoznanie się i doświadczenie wszystkich najważniejszy aspektów budowania poczucia i akceptacji  siebie,  poprzez ruch, taniec oraz techniki świadomości ciała, a także postrzeganie siebie w kontekście grupy oraz wspólne budowanie integracji grupowej.

03/04

EKSPRESJA I KREATYWNOŚĆ - motywy interpersonalne - moduły 3 i 4

Ekspresja „świata wewnętrznego” poprzez ruch i taniec – praca z uczuciami, emocjami, uwalnianie napięć i uruchamianie twórczego potencjału w kontekście grupowym. Na dwóch kolejnych modułach będziemy eksplorować różne formy ekspresji oraz działań ruchowych pozwalających na wyrażenie siebie. Będziemy także rozpoznawać związane z tym myśli, odczucia oraz znaczenia osobiste i grupowe . Korzystając z  twórczej siły improwizacji i ruchu kreatywnego możemy poznawać i doświadczać potencjał komunikatów ciała, ruch, tańca zarówno od strony ich nadawcy, jak i odbiorcy. Udostępnia to ogromny obszar niewerbalnej komunikacji, z którego możemy świadomie korzystać w doświadczeniach interpersonalnych i grupowych.

05/06

RELACJE - empatia kinestetyczna, tematy interpersonalne i grupowe - moduły 5 i 6

Dwa ostatnie moduły wprowadzą uczestników w świat relacji, interakcji z innymi, wymiany ze środowiskiem zewnętrznym, granic, asertywności i wzajemnych inspiracji. Poprzez doświadczanie samego siebie i na innych w sposób empatyczny, pozbawiony oceny, krytyki czy porównywania,  będziemy praktykować narzędzia do budowania dobrych, satysfakcjonujących relacji i związków.

Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Wykładowca w Instytucie DMT. Nauczyciel świadomości ciała, symboliki ciała, tańca kreatywnego w Zakładzie Tańca poznańskiego AWF-u. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współautorka dwutomowej pozycji „Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Współprowadzi Instytutu DMT i jest jego wykładowcą. Ukończyła i asystowała w szkoleniu z zakresu Ruchu Autentycznego organizowanym we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy pod patronatem Lindy Hartley. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie analizy ruchu, obecnie przygotowuje się do certyfikatu w zakresie Kestenberg Movement Profile, czyli w podejściu które łączy obserwację ruchu z teorią psychoanalityczną. Współautorka dwutomowej pozycji „Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Image
Psychoterapeutka tańcem i ruchem, dr psychiatrii. Zajmuje się ruchem od dziecka. Od ponad 20 lat zajmuje się głównie tańcem współczesnym i improwizacją, a od 15 lat zgłębia techniki teatru tańca. W pracy zawodowej łączy miłość do tańca i medycyny w psychoterapii. Ukończyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT w Warszawie, w którym obecnie uczy praktyki oraz wykłada teorię.
Pracuje w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie - w Oddziale Psychiarycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Bernardyńska 12, Centrum Medycznym „PRZYJAŹNI”, Przychodni Specjalistycznej HIPOTECZNA 4, Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD. Jest również młodszym asystentem naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Prowadzi klientów indywidualnych oraz grupy terapeutyczne w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz w Centrum Kultury w Lublinie.
Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt

4800 zł (w tym 1400 zł zadatku)

(możliwa płatność w ratach: 1400 zł zadatku oraz dwie wpłaty po 1700 zł, regulowane w równych odstępach, tak aby druga wpłynęła nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu).

Kurs stanowi całość i opłata jest wykupieniem miejsce w grupie. Opłata obowiązuje również w razie ewentualnej nieobecności lub rezygnacji w dowolnym momencie kursu.

Zapisy

Na ten moment priorytetowo będą przyjmowane osoby, które zgłaszają się na całą Ścieżkę Trenerską przez formularz na stronie: www.instytutdmt.pl/sciezka-trenerska-2024-2026/.

Pozostałe osoby zapisujemy teraz na listę rezerwową i  udzielimy im ostateczną decyzję o przyjęciu we wrześniu

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza obok.

Formularz zgłoszeniowy

    facebook