Rozwojowy Kurs
Terapii Tańcem i Ruchem
MIEJSCE

Poznań, ul. Kordeckiego 12,

Studio Namaste Yoga

UWAGA! w razie obowiązujących obostrzeń, kurs rozpocznie się w wersji ONLINE

TERMINY:

15-16.01. 2022/ 19-20.02. 2022/ 19-20.03. 2022/ 23-24.04. 2022/ 28-29.05. 2022/ 25-26.06. 2022

Zajęcia odbywają się w:
SOBOTY: 11.30-19.00 i
NIEDZIELE: 10.45 – 15.45

 

OPIS

Zapraszamy m. in. osoby, które nie miały wcześniejszych doświadczeń w tej dziedzinie lub chcą wzmocnić swoje osobiste zasoby, a także osoby przygotowujące się do pracy rozwojowej i pomocowej. Warsztaty umożliwią zapoznanie się z metodą terapii tańcem i ruchem.

  • Kurs wprowadza w obszar terapii tańcem i ruchem w zakresie rozwoju osobistego poprzez doświadczenie własne. Uczestnikami mogą być osoby, które nie miały wcześniejszych doświadczeń w tej dziedzinie lub chcą wzmocnić swoje osobiste zasoby, a także osoby przygotowujące się do pracy rozwojowej i pomocowej.

  • Całość składa się z sześciu weekendowych, comiesięcznych spotkań skupionych wokół tematów istotnych w rozwoju osobistym.

  •  Poszczególne moduły  umożliwią także zapoznanie się z metodą terapii tańcem i ruchem.

  • Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT – Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

  • Uczestnicy Kursu do każdego modułu otrzymają dodatkowo materiały i zadania do wykonania przed kolejnym zjazdem, których celem będzie pogłębienie doświadczeń i refleksji

  • Kurs obejmuje w sumie 100 godzin warsztatowych oraz 20 godzin pracy własnej między modułami, co stanowi razem 120 godzin, i kończy się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu z zaznaczona ilością realnie odbytych przez uczestnika godzin i zawartością merytoryczną.

Moduły
01/02

ŚWIADOMOŚĆ I AKCEPTACJA CIAŁA - moduły 1 i 2

Świadoma obecność w ciele i ruchu, ucieleśnienie – doświadczanie, odczuwanie, czerpanie z mądrości ciała oraz samoakceptacja.
Dwa pierwsze moduły kursu pozwolą na zapoznanie się i doświadczenie wszystkich najważniejszy aspektów budowania poczucia i akceptacji  siebie,  poprzez ruch, taniec oraz techniki świadomości ciała.

03/04

EKSPRESJA I KREATYWNOŚĆ - moduły 3 i 4

Ekspresja „świata wewnętrznego” poprzez ruch i taniec – praca z uczuciami, emocjami, uwalnianie napięć i uruchamianie twórczego potencjału. Na dwóch kolejnych modułach będziemy eksplorować różne formy ekspresji oraz działań ruchowych jak i związane z nimi myśli, odczucia i znaczenia. Korzystając z  twórczej siły improwizacji i ruchu kreatywnego, będziemy poznawać i doświadczać możliwości postrzegania ciała, ruch, tańca poprzez zawarte w nich komunikaty.

05/06

RELACJE - Tematy interpersonalne i grupowe - moduły 5 i 6

Dwa ostatnie moduły wprowadzą uczestników w świat relacji, interakcji z innymi, wymiany ze środowiskiem zewnętrznym, granic, asertywności i wzajemnych inspiracji. Poprzez doświadczanie samego siebie i na innych w sposób empatyczny, pozbawiony oceny, krytyki czy porównywania,  będziemy praktykować narzędzia do budowania dobrych, satysfakcjonujących relacji i związków.

Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Wykładowca w Instytucie DMT. Nauczyciel świadomości ciała, symboliki ciała, tańca kreatywnego w Zakładzie Tańca poznańskiego AWF-u. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Współprowadzi Instytutu DMT i jest jego wykładowcą. Ukończyła i asystowała w szkoleniu z zakresu Ruchu Autentycznego organizowanym we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy pod patronatem Lindy Hartley. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie analizy ruchu, obecnie przygotowuje się do certyfikatu w zakresie Kestenberg Movement Profile, czyli w podejściu które łączy obserwację ruchu z teorią psychoanalityczną.

Prowadzące są współautorkami dwutomowej pozycji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Inwestycja

Przy płatności całości z góry do 15 listopada 2021 – 2800 zł,
po tym terminie 3100 zł

Przy płatności w 3 ratach – 800 zł opłaty rezerwującej miejsce oraz dwie wpłaty po 1150 zł regulowanych w równych odstępach, tak aby druga wpłynęła najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu).

Kurs stanowi całość i opłata jest wykupieniem miejsce w grupie. Nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych modułach. Opłata obowiązuje również w razie ewentualnej nieobecności lub rezygnacji w dowolnym momencie kursu.

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić całość lub opłatę rezerwującą (w zależności od wybranej opcji) od razu po informacji o przyjęciu na kurs. W razie braku wpłaty w ciągu tygodnia od momentu przyjęcia, należy liczyć się z przesunięciem na listę rezerwową, gdyż na listę uczestników wpisujemy wg kolejności dokonywanych przez Państwa wpłat.

W przypadku rezygnacji zwrot wpłaty możliwy jest do końca listopada 2021 r. Faktury będą wystawiane w momencie rozpoczęcia kursu.

NR KONTA 80 1050 1025 1000 0090 9382 8383 ING BANK ŚLĄSKI S.A. W tytule przelewu należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło “Kurs Rozwojowy”.

Zapisy

Aby zgłosić swój udział  należy wypełnić i wysłać zamieszczony obok Formularz zgłoszeniowy.
Ewentualne pytania przyjmujemy pod adresem:
szkolenia@instytutdmt.pl

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy