Rozwojowy Kurs
Terapii Tańcem i Ruchem
MIEJSCE

WARSZAWA ul. Grochowska 262

UWAGA! w razie obowiązujących obostrzeń, kurs może się częściowo odbyć w wersji ONLINE

TERMINY

10 11 lutego 2024 r.

9 10 marca 2024 r.

13 14 kwietnia 2024 r.

18 19 maja 2024 r.

8 9 czerwca 2024 r.

6 7 lipca 2024 r.

Godziny zajęć:
Sobota 11:00 – 18:00
Niedziela 9:30 – 15:00

OPIS

Zapraszamy m. in. osoby, którym zależy na praktyce i doświadczeniu własnym w podejściu DMT i/lub chcą wzmocnić swoje osobiste zasoby, a także osoby uczestniczące w Ścieżce Trenerskiej Instytutu DMT i przygotowujące się do pracy rozwojowej i pomocowej.

Warsztaty są formą rozwoju osobistego, doświadczenia własnego metody DMT i umożliwią zapoznanie się z tym podejściem.

  • Kurs wprowadza w obszar terapii tańcem i ruchem w zakresie rozwoju osobistego poprzez doświadczenie własne, jest też formą treningu interpersonalnego w tym podejściu.
  • Całość składa się z sześciu weekendowych, comiesięcznych spotkań skupionych wokół tematów istotnych w rozwoju osobistym i motywach interpersonalnych.
  •  Poszczególne moduły  umożliwią własne doświadczenie terapeutycznych funkcji tańca, ruchu i pracy z ciałem.
  • Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT – Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

  • Uczestnicy Kursu do każdego modułu otrzymają dodatkowo materiały i zadania do wykonania przed kolejnym zjazdem, których celem będzie pogłębienie doświadczeń i refleksji

  • Kurs obejmuje w sumie 110 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin pracy własnej między modułami, co stanowi razem 120 godzin, i kończy się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu z zaznaczona ilością realnie odbytych przez uczestnika godzin i zawartością merytoryczną.

Moduły
01/02

ŚWIADOMOŚĆ I AKCEPTACJA CIAŁA - integracja osobista i grupowa - moduły 1 i 2

Świadoma obecność w ciele i ruchu, ucieleśnienie – doświadczanie, odczuwanie, czerpanie z mądrości ciała prowadzące do poczucia osobistej integracji i w konsekwencji umożliwiające osadzanie się w kontekście grupowym.
Dwa pierwsze moduły kursu pozwolą na zapoznanie się i doświadczenie wszystkich najważniejszy aspektów budowania poczucia i akceptacji  siebie,  poprzez ruch, taniec oraz techniki świadomości ciała, a także postrzeganie siebie w kontekście grupy oraz wspólne budowanie integracji grupowej.

03/04

EKSPRESJA I KREATYWNOŚĆ - motywy interpersonalne - moduły 3 i 4

Ekspresja „świata wewnętrznego” poprzez ruch i taniec – praca z uczuciami, emocjami, uwalnianie napięć i uruchamianie twórczego potencjału w kontekście grupowym. Na dwóch kolejnych modułach będziemy eksplorować różne formy ekspresji oraz działań ruchowych pozwalających na wyrażenie siebie. Będziemy także rozpoznawać związane z tym myśli, odczucia oraz znaczenia osobiste i grupowe . Korzystając z  twórczej siły improwizacji i ruchu kreatywnego możemy poznawać i doświadczać potencjał komunikatów ciała, ruch, tańca zarówno od strony ich nadawcy, jak i odbiorcy. Udostępnia to ogromny obszar niewerbalnej komunikacji, z którego możemy świadomie korzystać w doświadczeniach interpersonalnych i grupowych.

05/06

RELACJE - empatia kinestetyczna, tematy interpersonalne i grupowe - moduły 5 i 6

Dwa ostatnie moduły wprowadzą uczestników w świat relacji, interakcji z innymi, wymiany ze środowiskiem zewnętrznym, granic, asertywności i wzajemnych inspiracji. Poprzez doświadczanie samego siebie i na innych w sposób empatyczny, pozbawiony oceny, krytyki czy porównywania,  będziemy praktykować narzędzia do budowania dobrych, satysfakcjonujących relacji i związków.

Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Wykładowca w Instytucie DMT. Nauczyciel świadomości ciała, symboliki ciała, tańca kreatywnego w Zakładzie Tańca poznańskiego AWF-u. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Współprowadzi Instytutu DMT i jest jego wykładowcą. Ukończyła i asystowała w szkoleniu z zakresu Ruchu Autentycznego organizowanym we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy pod patronatem Lindy Hartley. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie analizy ruchu, obecnie przygotowuje się do certyfikatu w zakresie Kestenberg Movement Profile, czyli w podejściu które łączy obserwację ruchu z teorią psychoanalityczną.

Prowadzące są współautorkami dwutomowej pozycji „Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Inwestycja

4400 zł

(możliwa płatność w ratach: 1400 zł zadatku oraz dwie wpłaty po 1500 zł, regulowane w równych odstępach, tak aby druga wpłynęła nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu).
Kurs stanowi całość i opłata jest zakupieniem miejsca w grupie.

Kurs stanowi całość i opłata jest wykupieniem miejsce w grupie. Nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych modułach. Opłata obowiązuje również w razie ewentualnej nieobecności lub rezygnacji w dowolnym momencie kursu.

Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić całość lub opłatę rezerwującą (w zależności od wybranej opcji) od razu po informacji o przyjęciu na kurs. W razie braku wpłaty w ciągu tygodnia od momentu przyjęcia, należy liczyć się z przesunięciem na listę rezerwową, gdyż na listę uczestników wpisujemy wg kolejności dokonywanych przez Państwa wpłat.

W przypadku rezygnacji zwrot wpłaty możliwy jest do 15 grudnia 2023 r.

Faktury będą wystawiane w momencie rozpoczęcia kursu.

NR KONTA 80 1050 1025 1000 0090 9382 8383 ING BANK ŚLĄSKI S.A. W tytule przelewu należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło „Kurs Rozwojowy”.

Zapisy

Aby zgłosić swój udział  należy wypełnić i wysłać zamieszczony obok Formularz zgłoszeniowy.
Ewentualne pytania przyjmujemy pod adresem:
rekrutacja@instytutdmt.pl

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy