Prowadzący - zespół nauczycielski Ścieżki Trenerskiej
Ścieżka Trenerska Instytutu DMT

Ścieżka Trenerska Instytutu DMT  to propozycja dla osób posiadających doświadczenie w technikach tańca, ruchu, pracy z ciałem oraz terapeutów, psychologów, psychoterapeutów. 

Program pozwala uzyskać/rozszerzyć kompetencje w dziedzinie rozwoju osobistego z wykorzystaniem terapeutycznych funkcji tańca, ruchu i pracy z ciałem, a także uzyskać tytuł Trenera Rozwojowej Pracy Przez Ciało, Ruch i Taniec Instytutu DMT (Body Movement & Dance Coach Instytutu DMT).

Ukończenie całego programu przygotowuje do pracy grupowej w kontekście rozwojowym. Osobom z wykształceniem psychoterapeutycznym umożliwia także stosowanie poznanych technik w kontekście terapeutycznym.

Program ma charakter modułowy, a poszczególne etapy można realizować w dowolnym tempie, nie przekraczając jednak odstępu dwóch lat pomiędzy kolejnymi stopniami. Wymóg ten nie dotyczy jednak  Warsztatów Podstawy DMT, które należy odbyć w pierwszej kolejności i będą uznane także warsztaty zrealizowane we wcześniejszych latach.

Udział w całej ścieżce mogą wziąć także osoby, które ukończyły wcześniej Kurs Rozwojowy lub Kurs Terapii Tańcem i Ruchem, uzupełniając brakujące elementy.

Osoby, które nie brały jeszcze udziału w kursach ani warsztatach, mogą już zapisywać się warsztaty Podstawy DMT oraz poszczególne warsztaty w kolejnych miesiącach.

warsztaty dla psychoterapeutów i psychologów
I etap

Warsztaty Podstawy DMT

Wprowadzenie do metody. Warsztat obowiązkowy dla wszystkich.

Następne warsztaty z Podstaw DMT odbędą się 24 – 25 maja 2024 r. w Poznaniu.
Zapisz się na warsztat >>

II etap

Kurs Rozwojowy

Doświadczenie własne metody DMT – cały cykl w tej samej grupie (101 h warsztatowych + 20 h pracy własnej).

Kurs Rozwojowy rozpocznie się 21 września 2024 r. w Poznaniu.
Zapisz się na warsztat >>

III etap

Profesjonalne Moduły Tematyczne

Cykl obowiązkowych Profesjonalnych Modułów Tematycznych to 82,5 h i 30 h pracy własnej.

Zapisując się na trzeci etap Ścieżki Trenerskiej oznacza wzięcie udziału w pięciu warsztatach.
Na pojedyncze warsztaty mogą zapisywać się jedynie osoby, które brały udział w poprzedniej edycji Ścieżki Trenerskiej i pragną uzupełnić braki.

 • Moduł “Ciało w relacji” – terapeutyczne funkcje tańca/ruchu w pracy z relacjami odbędzie się 1 – 2 marca 2025 r. w Poznaniu.
 • Moduł “Co ruch mówi o nas?” – obserwacja i analiza ruchu odbędzie się 29 – 30 marca 2025 r. w Warszawie.
 • Moduł Improwizacja taneczno-ruchowa – kreatywny proces rozwoju osobistego odbędzie się 26 – 27 kwietnia w Poznaniu.
 • Moduł Czuję więc jestem” – ciało i ruch w pracy z emocjami odbędzie się 31 maja – 1 czerwca 2025 r. w Warszawie.
 • Moduł “Czytanie ciała” – symbolika ciała i metafora ruchowa odbędzie się 21 – 22 czerwca 2025 r. w Poznaniu.
IV etap

Moduły Trenerskie i Superwizyjne

Należy wybrać minimum dwa Moduły Trenerskie.

 • Moduł “Oswoić grupę” – prowadzenie warsztatów rozwojowych w oparciu o proces grupowy odbędzie się 13 – 14 września 2025 r. w Poznaniu.
 • Moduł Warsztaty autorskie” – zasady tworzenia scenariuszy warsztatów rozwojowych odbędzie się 11 – 12 października 2025 r. w Warszawie.

Poza Modułami Trenerskimi należy zrealizować superwizje grupowe i indywidualne w tym:

 • Moduł Trenersko-Superwizyjny w całej grupie od 1 do 2 dni (w zależności od liczebności grupy).
  Koszt udziału 800 zł.
 • Moduły Superwizyjno-Treningowe w małych grupach – minimum 12 h.
  Koszt 380 zł za udział w 3-godzinnej grupie.
 • Superwizja indywidualna – minimum 4 h.
  Koszt udziału 250 zł za sesję.

  Superwizja w małych grupach i indywidualna może być realizowana online.

V etap

Moduły Doszkalające

Należy wybrać minimum jeden Moduł Doszkalający.

 • Moduł “Widzisz mnie, więc jestem” – relacje przez pryzmat Ruchu Autentycznego odbędzie się 8 – 9 listopada 2025 r.
 • Profil Ruchowy Kestenberg (KMP) odbędzie się 6 – 7 grudnia 2025 r.
 • Moduł Ruchowa mandala – tańce w kręgu w terapii i rozwoju osobistym odbędzie się 14 – 15 marca 2026 r.
VI etap

Moduł Dyplomowy

Moduł Dyplomowy odbędzie się w postaci wyjazdu trwającego 2 – 3 dni (w zależności od liczebności grupy).
Będzie polegał na praktyce DMT pod superwizją, w ramach egzaminu każdy uczestnik/uczestniczka przeprowadzi krótki modułu warsztatowy.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Dodatkowo do uzyskania dyplomu wymagane będzie
 • Minimum 30 h superwizowanej praktyki.
 • W tym minimum jeden co najmniej 12-godzinny  autorski warsztat rozwojowy.
 • Praca własna między modułami na bazie treści z poszczególnych modułów szkoleniowych.

Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów i Superwizorów przy Instytucie DMT-Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym  i jedynym w Polsce ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadające akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Uczestnicy Ścieżki Trenerskiej do każdego modułu otrzymają materiały edukacyjne i wskazania do literatury oraz zadania do wykonania przed kolejnym zjazdem, których celem będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji.

Całość Programu obejmuje minimum 384 godziny i kończy się uzyskaniem dyplomu z tytułem  Trenera Rozwojowej Pracy Przez Ciało, Ruch i Taniec Instytutu DMT.

Rada Programowa Ścieżki Trenerskiej
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia.

Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wyższymi uczelniami ucząc świadomości ciała, symboliki ciała terapii tańcem, improwizacji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Image
Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, trenerka rozwoju osobistego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wykładowca. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną (APS), podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. Ma 16-sto letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dla osób: borykających się z lękami, depresją, trudnościami w relacjach, przeżywających kryzysy życiowe oraz DDA. Obecnie współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa Wawer oraz pracuje w praktyce prywatnej. Prowadzi treningi interpersonalne i szkolenia zawodowe m.in. z zakresu; pracy z grupami, analizy procesu grupowego, diagnozy i pracy z klientem indywidualnym oraz profilaktyki wypalenia zawodowego.
W Instytucie DMT prowadzi wykłady z analizy procesu grupowego oraz diagnozy psychodynamicznej.

Image
Psychoterapeutka tańcem i ruchem, lekarka ze specjalizacją w psychiatrii, tancerka, instruktorka tańca współczesnego, choreografka. Od ponad 20 lat zajmuje się głównie tańcem współczesnym i improwizacją, a od 15 lat zgłębia techniki teatru tańca.

Z wykształcenia jest czynną zawodowo lekarką psychiatrą. Od kilku lat łączy miłość do tańca i medycyny w psychoterapii. W 2021 roku ukończyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem przy Instytucie DMT w Warszawie.

Aktualnie pracuje w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie – w Oddziale Psychiarycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Bernardyńska 12, Centrum Medycznym „PRZYJAŹNI”, Przychodni Specjalistycznej HIPOTECZNA 4, Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD. Jest również młodszym asystentem naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Prowadzi klientów indywidualnych oraz grupy terapeutyczne w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz w Centrum Kultury w Lublinie.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt

Płatność przy zgłoszeniu się na całą Ścieżkę Trenerską.

Płatność za każdy z tych etapów jest podzielona na wygodne raty, które rozkładają się na czas ponad roku.

• 750 zł za warsztaty Podstawy DMT (jeśli uczestnik ich nie ukończył);

• 4 800 zł za Rozwojowy Kurs Terapii Tańcem i Ruchem (jeśli uczestnik go nie ukończył);

• 4 000 zł (5 x 800 zł) za Profesjonalne Moduły Tematyczne;

• 2400 zł (3 x 800 zł) za Warsztaty Trenerskie;

• 1 520 zł (4 x 380 zł) za Moduły Superwizyjno-Treningowe w małych grupach;

• 1 000 zł (4 x 250 zł) za Superwizje indywidualne;

• 800 zł za Profesjonalny Moduł Doszkalający;

• około 2 100 zł za 2-3-dniowy Moduł wyjazdowy z egzaminem.

Zgłoszenie na całą Ścieżkę Trenerską jest zobowiązaniem realizacji nieodbytych modułów.

Zapisy

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy

  facebook