SUPERWIZJA

Czym jest SUPERWIZJA i dlaczego jest potrzebna?

  • Superwizja to konieczna regularna aktywność praktykującego psychoterapeuty oraz niezbędne narzędzie dbania o jego rozwój zawodowy. Superwizja stwarza możliwość i specjalną przestrzeń profesjonalnej refleksji na nad konkretną relacją terapeutyczną i procesem psychoterapii.
  • Regularna praca psychoterapeuty z bardziej doświadczonym specjalistą (superwizorem) nad reflektowaniem, świadomością własnych umiejętności, postawy, podejmowanych interwencji terapeutycznych, docelowo ma służyć klientom zgłaszającym się po pomoc. Pozwala ona pogłębić rozumienie relacji z pacjentem i jak najlepiej odpowiadać na jego potrzeby.
  • Superwizor jest otwarty na eksplorację zgłaszanych treści i pomaga zrozumieć pacjenta szczególnie wtedy, gdy dla psychoterapeuty jest to z jakichś powodów trudne. Terapeuta ma możliwość zwiększania samoświadomości w pracy zawodowej, co w konsekwencji wpływa na jakość jego praktyki. Oprócz nabywania określonych umiejętności, superwizor pomaga specjaliście znaleźć także odpowiedzi na wiele podstawowych, konkretnych pytań.
  • Ogólnie praca superwizyjna koncentruje się na lepszym rozumieniu problematyki pacjenta, ustaleń kontraktowych, procesu psychoterapeutycznego, zjawisk takich jak opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienia itp. Poddanie refleksji i analiza przedstawianego problemu jest szczególnie istotne ze względu na złożoność różnych zjawisk natury intrapsychicznej i interpersonalnej.
  • Superwizja DMT daje dodatkowo możliwość skupienia się również na słuchaniu ciała, obserwacji ruchu, analizie niewerbalnej komunikacji pomiędzy terapeutą a pacjentem oraz reflektowaniu interwencji ciało-ruch. Jest niezbędna w rozwoju zawodowym i praktyce psychoterapeuty DMT. Może być jednak pomocna także psychoterapeutom innych nurtów, gdyż w ramach praktyki zawodowej korzystamy nie tylko z intelektu i narzędzi werbalnych. Ciało jest nieodłącznym towarzyszem zawsze obecnym w procesie terapeutycznym.

Formy superwizji

Superwizja odbywa się w formie indywidualnej lub grupowej. Superwizor pomaga psychoterapeucie w badaniu przestrzeni związanej z psychoterapią. Zazwyczaj dobór metod superwizji zależy od tego jak superwizor rozumie potrzeby i trudności zgłaszane na spotkaniach superwizyjnych.

Superwizję indywidualną w Instytucie DMT prowadzą certyfikowani superwizorzy:

Image
jbajew@instytutdmt.pl
Image
szkolenia@instytutdmt.pl
Image
szkolenia@instytutdmt.pl
Image
mwisniewska@instytutdmt.pl
facebook