„Oswoić grupę”
Praca z grupą w oparciu o proces grupowy
ptir
MIEJSCE

Warszawa

TERMIN

17 – 18 lutego 2024

Warsztaty odbędą się w godzinach:
Sobota od 11:00 do 18:00
Niedziela od 10:00 do 15:00

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI

Wykształcenie minimum licencjackie, związane z obszarem terapeutyczno-pomocowym lub uczestnictwo w całościowej ścieżce Professional Development Path.

Dla kogo
 • dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osób pracujących z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitantów psychiatrycznych, osób zajmujących się edukacją, jako forma rozwoju zawodowego;
 • Dla uczestników Ścieżki Trenerskiej w Instytucie DMT, po uprzednim uczestnictwie w warsztatach Podstawy DMT oraz Kursie Rozwojowym.
Dlaczego warto
Fundamentem kompetencji trenerskich jest znajomość specyfiki pracy z grupą. Każda grupa rozwija się według pewnych etapów, które tworzą tak zwany proces grupowy. Proces ten z założenia ma prowadzić uczestników do współpracy i synergicznego rozwoju.

Poznanie i rozumienie dynamiki grupowej pozwala prowadzącemu na tworzeniu bezpiecznych warunków i wspierania rozwoju uczestników poprzez dobór adekwatnych technik i interwencji trenerskich.

Podczas warsztatów:

 • lepiej zrozumiesz zjawisko procesu grupowego i jego znaczenia w rozwoju grupy;
 • zdobędziesz kompetencje świadomej pracy z grupą;
 • dowiesz się jak dostosowywać techniki pracy grupowej do etapu rozwoju grupy;
 • poznasz znaczenie dynamiki grupowej, jawnych i ukrytych norm grupowych i ich znaczenia w pracy z ludźmi;
 • dowiesz się jak role przyjmowane w grupie wpływają na pracę uczestników i prowadzącego;
 • nauczysz się zasad otwartej komunikacji w pracy trenera;
 • będziesz miał/a okazję przyjrzenia się swoim zasobom i obszarom do rozwoju w byciu trenerem.

Wyjedziesz z warsztatów z praktyczną wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

 • dynamiki grupowej;
 • roli trenera w tworzeniu klimatu bezpieczeństwa i rozwoju, znaczenia oporu i konfliktu w pracy grupowej.
 • faz procesu grupowego;
 • budowania kontraktu z grupą;
 • znaczenia jawnych i ukrytych norm grupowych;
 • ról grupowych i ich wpływu na dynamikę grupy;
Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka (analityk grupowy), trener umiejętności psychospołecznych PTP.

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną w Akademii Pedagogiki Specjalnej, podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, uzyskując certyfikat psychoterapeuty grupowego oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. W 2002 roku uzyskała rekomendacje trenerskie I – go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestniczyła w licznych stażach, szkoleniach i superwizjach, m.in. w : Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Psychologii Zdrowia, Grupie Synapsis, Poradni MOP, Grupie TROP, Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Ośrodku IBA, Centrum Psychoterapii.
Od 20 lat prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady. Specjalizuje się w tematyce: budowania kontaktu z klientem, pracą z grupą (zespołem), komunikacją interpersonalną oraz radzenia sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego.

Współprowadziła szkolenia i treningi interpersonalne w Szkole Trenerów Drama Way, Szkole Trenerów Biznesu FRDL, Szkole Trenerów Profilaktyki Fundacji Kierunek Rozwój oraz dla przyszłych terapeutów z podstaw pomocy psychologicznej w ramach Stażu Terapeutycznego Stowarzyszenia OPTA.

Od 2001 roku prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową o orientacji psychodynamicznej. Obecnie w praktyce prywatnej.
Współpracuje jako wykładowca z Polskim Instytutem Psychoterapii Tańcem i Ruchem w ramach 4-letniego podyplomowego szkolenia DMT, w obszarze teorii procesu grupowego i diagnozy psychodynamicznej. dynamiki grupowej, faz procesu grupowego, budowania kontraktu z grupą, znaczenia jawnych i ukrytych norm grupowych, ról grupowych i ich wpływu na dynamikę grupy, roli trenera w tworzeniu klimatu bezpieczeństwa i rozwoju, znaczenia oporu i konfliktu w pracy grupowej.

Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 750 zł dla osób w Szkoleniu Trenerskim
 • 790 zł dla pozostałych uczestników

Można zapłacić w całości lub w dwóch częściach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy