ptir
MIEJSCE

Warszawa, ul. Grochowska 262,

Sala konferencyjna, I piętro

TERMIN

17 – 18 lutego 2024 r.

Sobota: od 11 do 18.

Niedziela: od 9 do 15.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI

Wykształcenie minimum licencjackie, związane z obszarem terapeutyczno-pomocowym lub udział całościowej Ścieżce Trenerskiej.
Wcześniejsze ukończenie warsztatów „Podstawy DMT”, ewentualnie Kursu Rozwojowego.

Warsztaty obejmują 16,5 godzin dydaktycznych.

Dla kogo
 • dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osób pracujących z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitantów psychiatrycznych, osób zajmujących się edukacją, jako forma rozwoju zawodowego;
 • Dla uczestników Ścieżki Trenerskiej w Instytucie DMT, po uprzednim uczestnictwie w warsztatach Podstawy DMT oraz Kursie Rozwojowym.
Dlaczego warto
Fundamentem kompetencji trenerskich jest znajomość specyfiki pracy z grupą. Każda grupa rozwija się według pewnych etapów, które tworzą tak zwany proces grupowy. Proces ten z założenia ma prowadzić uczestników do współpracy i synergicznego rozwoju.

Poznanie i rozumienie dynamiki grupowej pozwala prowadzącemu na tworzeniu bezpiecznych warunków i wspierania rozwoju uczestników poprzez dobór adekwatnych technik i interwencji trenerskich.

Podczas warsztatów:

 • lepiej zrozumiesz zjawisko procesu grupowego i jego znaczenia w rozwoju grupy;
 • zdobędziesz kompetencje świadomej pracy z grupą;
 • dowiesz się jak dostosowywać techniki pracy grupowej do etapu rozwoju grupy;
 • poznasz znaczenie dynamiki grupowej, jawnych i ukrytych norm grupowych i ich znaczenia w pracy z ludźmi;
 • dowiesz się jak role przyjmowane w grupie wpływają na pracę uczestników i prowadzącego;
 • nauczysz się zasad otwartej komunikacji w pracy trenera;
 • będziesz miał/a okazję przyjrzenia się swoim zasobom i obszarom do rozwoju w byciu trenerem.

Wyjedziesz z warsztatów z praktyczną wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

 • dynamiki grupowej;
 • roli trenera w tworzeniu klimatu bezpieczeństwa i rozwoju, znaczenia oporu i konfliktu w pracy grupowej.
 • faz procesu grupowego;
 • budowania kontraktu z grupą;
 • znaczenia jawnych i ukrytych norm grupowych;
 • ról grupowych i ich wpływu na dynamikę grupy;
Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka (analityk grupowy), trener umiejętności psychospołecznych PTP.

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną w Akademii Pedagogiki Specjalnej, podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, uzyskując certyfikat psychoterapeuty grupowego oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. W 2002 roku uzyskała rekomendacje trenerskie I – go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestniczyła w licznych stażach, szkoleniach i superwizjach, m.in. w : Laboratorium Psychoedukacji, Instytucie Psychologii Zdrowia, Grupie Synapsis, Poradni MOP, Grupie TROP, Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Ośrodku IBA, Centrum Psychoterapii.
Od 20 lat prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady. Specjalizuje się w tematyce: budowania kontaktu z klientem, pracą z grupą (zespołem), komunikacją interpersonalną oraz radzenia sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego.

Współprowadziła szkolenia i treningi interpersonalne w Szkole Trenerów Drama Way, Szkole Trenerów Biznesu FRDL, Szkole Trenerów Profilaktyki Fundacji Kierunek Rozwój oraz dla przyszłych terapeutów z podstaw pomocy psychologicznej w ramach Stażu Terapeutycznego Stowarzyszenia OPTA.

Od 2001 roku prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową o orientacji psychodynamicznej. Obecnie w praktyce prywatnej.
Współpracuje jako wykładowca z Polskim Instytutem Psychoterapii Tańcem i Ruchem w ramach 4-letniego podyplomowego szkolenia DMT, w obszarze teorii procesu grupowego i diagnozy psychodynamicznej. dynamiki grupowej, faz procesu grupowego, budowania kontraktu z grupą, znaczenia jawnych i ukrytych norm grupowych, ról grupowych i ich wpływu na dynamikę grupy, roli trenera w tworzeniu klimatu bezpieczeństwa i rozwoju, znaczenia oporu i konfliktu w pracy grupowej.

Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 750 zł dla osób w Szkoleniu Trenerskim
 • 790 zł dla pozostałych uczestników

Można zapłacić w całości lub w dwóch częściach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

facebook