Ruch Autentyczny

Patrzę na ruch ciała jak na objawienie, ujawnienie się tego co wewnątrz
Mary Whitehouse

Ruch Autentyczny to metoda stworzona przez tancerkę, pionierkę Terapii Tańcem i Ruchem oraz kontynuatorkę myśli Junga – Mary Whitehouse. Bywa nazywany aktywną wyobraźnią w ruchu.

Mimo swej prostej, wręcz ascetycznej formuły ogarnia bardzo rozległe obszary: jasno określoną strukturę i swobodę podążania za tym co naturalnie się pojawia, zagłębianie się w doświadczeniu ruchu i powrót do słowa, bycie wewnątrz i bycie na zewnątrz, siłę ekspresji i doświadczania z siłą obserwacji i nazywania, bycie z samym sobą i bycie w relacji.


  • Ruch Autentyczny bada relację pomiędzy poruszającym się a świadkiem, pomiędzy patrzeniem a byciem widzianym. Mając zamknięte oczy, jedna z osób wsłuchuje się w siebie i znajduje ruch wynikający z wewnętrznych impulsów. Ruch może rozpocząć się od impulsu mięśniowego, odczucia, gestu, obrazu czy wspomnienia i rozwija się w wyniku podążania za mądrością ciała. Stopniowo ruch się rozwija, a bezpośredniemu doświadczeniu nadawany jest kształt fizyczny. Świadek akceptuje osobę w ruchu bez zastrzeżeń, obserwuje ruch bez oceniania, świadom własnego wewnętrznego świata odczuć oraz znaczeń. Spotkanie osoby w ruchu ze świadkiem w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku stwarza okazję do dotarcia do swego prawdziwego Ja.
  • Ruch Autentyczny może być formą medytacji, terapii, a także drogą rozwoju. Praktykowany w poczuciu akceptacji i szacunku stwarza możliwość głębszego poznawania siebie, poszerzania świadomości oraz doświadczania i badania relacji między ruchem i bezruchem. Pomaga odkryć własną kreatywność, zaufać procesowi twórczemu i spotkać się z pełnią uważności. Dąży do odkrycia obecności, z której jasno postrzegamy to, co jest.
facebook