Zespół

Kierujemy się ideą zespołowości i współpracy, aby tworzyć optymalne warunki rozwoju i edukacji. Zespół Polskich nauczycieli cały czas współpracuje ze specjalistami z innych krajów, głównie z Wielkiej Brytanii, rozwijając zarówno osobiste kompetencje jak i gotowość do profesjonalnej wymiany.

Image

Justyna Bajew

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT, współprowadzi Instytut DMT
Image

Małgorzata Wiśniewska

Certyfikowana psychoterapeutka, superwizor DMT, współprowadzi Instytut DMT
Image

Karolina Bryl

Certifikowana psychoterapeutka DMT
Image

Aleksandra Capiga-Łochowicz

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT
Image

Anna Kowalska-Catalano

Certyfikowana psychoterapeutka DMT
Image

Izabela Guzek

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT
Image

Anna Olejnik

Psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym
Image

Anna Szyniszewska-Łukasik

Certyfikowana psychoterapeutka DMT, psycholożka
Image

Penelope Best

Superwizja, opieka merytoryczna
Psychoterapeuta zrzeszony w Brytyjskiej Radzie Psychoterapii, superwizor i honorowy członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w praktyce klinicznej i prywatnej, międzynarodowa trenerka i naukowiec. Profesor wizytujący Uniwersytetu Exeter, W latach 1992-2002 dziekan wydziału DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Specjalizuje się w uczeniu procesu twórczego, umiejętności w zakresie DMT/DMP i umiejętności superwizyjnych. Ma bogate doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i z dorosłymi. Współtwórczyni i mentorka profesjonalnych szkoleń z DMP w Polsce i w Chorwacji. Współtwórczyni i nauczyciel pierwszego w Wielkiej Brytanii, akredytowanego szkolenia superwizorów DMP. Przez wiele lat była w gronie głównych nauczycieli DMP w Holandii. Przewodniczyła tworzeniu się Europejskiego Stowarzyszenia DMT.

Współpracujący z nami nauczyciele i superwizorzy DMT

Image
Dr Beatrice Allegranti
Psychoterapeuta, badacz i superwizor DMT, wykładowca, tancerka i choreograf. Pracuje na Uniwersytecie Roehampton pełniąc funkcję Reader in Dance Movement Psychotherapy. Jest współtwórcą i dyrektorem Centre for Arts Therapies Research. W ramach pracy doktorskiej prowadziła badania nad tożsamością płciową, seksualnością i mocą w relacji terapeutycznej oraz w sztuce. Jej interdyscyplinarne prace badawcze i filmy były prezentowane w wielu krajach świata. Pracuje zarówno artystycznie jak i klinicznie, głównie z dorosłymi (demencja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, depresja, schizofrenia). Prowadzi praktykę prywatną.
Image
Jill Bunce
Wykładowca Terapii Tańcem i Ruchem na Uniwersytecie Derby, psychoterapeuta i superwizor DMT. Jest szczególnie zainteresowana neuropsychiatrią i immunologią, pracuje m.in. z osobami starszymi i z osobami z chorobą Parkinsona.
Image
Lorna Hauff
Psychoterapeutka i superwizor DMT z 20-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej, pracowała z osobami z psychozą, zaburzeniami OCD, zaburzeniami odżywiania, z osobami upośledzonymi, z osobami z depresją, ADHD, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuje głównie z młodzieżą, dziećmi, rodzinami, często także z osobami dokonującymi samookaleczeń, po próbach samobójczych i po doświadczeniach przemocy. Szczególnie interesuje ją interpersonalna i inter-relacyjna praca z wykorzystaniem spontanicznej zabawy ruchowej, z grupami, jak i indywidualnie. Pracuje w oparciu o teorie i zasady społecznego konstruktywizmu, jak i systemowe, wspierane również perspektywą psychodynamiczną, teorią więzi i rozwoju. Lorna prowadzi superwizje i kursy doszkalające dla terapeutów, ma 17-letnie doświadczenie w szkoleniu studentów psychoterapii tańcem na Uniwersytetach Roehampton i Goldsmith’s ruchem na Uniwersytetach, uczy także w Polsce, w Rotterdamie, współprowadzi szkolenie w Chorwacji. Była członkiem Zarządu Brytyjskiego Stow. DMT (ADMP UK), pracuje także w praktyce prywatnej.
Image
Karni Ishai
Analityk jungowski, psychoterapeuta tańcem i ruchem, superwizor. Od ponad 28 lat pracuje z różnymi grupami klientów, szkoli terapeutów, pracuje w prywatnej praktyce. W swojej pracy terapeutycznej łączy „Aktywną Wyobraźnię” oraz pracę ze snami z Terapią Ekspresywną. Na co dzień pracuje w Izraelu.
Image
Jeannette MacDonald
Psychoterapeuta i superwizor DMT. Nauczyciel teorii, umiejętności i metod DMT, BA (Hons) Psych, ARAD, SrDMT, ARAD. Profesor wizytujący w Apollo Arts Education w Chinach, na kierunku magisterskim DMT w Barcelona Autonomous University w Hiszpanii, w Klinice Psychoterapii w Lizbonie, na szkoleniu magisterskim DMT w Chorwacji. Nauczyciel i superwizor w szkoleniu w Instytucie DMT w Warszawie oraz w magisterskim programie DMT w Codarts w Roterdamie od 2004. Delegat Wielkiej Brytanii w Europejskim Stowarzyszeniu DMT, Członek Królewskiego Towarzystwa Medycznego w Londynie. Superwizor kliniczny absolwentów i studentów DMT oraz arteterapeutów. Od 35 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną i superwizyjną w Exeter i Londynie. Jest Konsultantem, psychoterapeutą DMT w Creative Therapy Service w Exeter.
Była pionierką DMT w Narodowej Służbie Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii, przewodniczącą Brytyjskiego Stowarzyszenia DMT w latach 1998-2002. Reprezentowała terapeutów DMT w Health Professions Council, przyczyniając się do zarejestrowania DMT jako zawodu.
Wygłaszała wykłady na wielu konferencjach międzynarodowych, opublikowała wiele recenzowanych publikacji. Tańczyła zawodowo w Wielkiej Brytanii i Europie w kilku zespołach baletu klasycznego.
Image
Dr Bonnie Meekums
Psychoterapeuta zrzeszony w Brytyjskiej Radzie Psychoterapii, psychoterapeuta tańcem i ruchem rozpoznawalna na całym świecie - uczyła w USA, Chinach, Indiach, Nowej Zelandii i w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce, na Litwie i w Chorwacji. Jej książka ``Terapia Tańcem i Ruchem`` (2002, Sage) jest podstawową lekturą w kilku programach szkoleniowych w różnych częściach świata. Napisała również ``Grupową Terapię Kreatywną dla kobiet molestowanych seksualnie w dzieciństwie`` (2000, Jessica Kingsley) oraz wiele rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów i dwa Przeglądy Systematyczne Cochrane. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną i superwizyjną w północno-zachodniej Anglii. Jej podejście do DMT jest oparte o zastosowanie metafory ruchowej w procesie twórczej zmiany.
Image
Susan Scarth
Psychoterapeuta i Superwizor DMP certyfikowany przez ADMP UK, certyfikowany analityk ruchu, ukończyła również szkolenie z zakresu psychoterapii sensomotorycznej. Prezes organizacji charytatywnej Moving Forth działającej na terenie Szkocji, terapeuta, superwizor, wykładowca, coach ruchowy. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem od 2010r. Wykładowca Queen Margaret University na wydziałach Muzykoterapii, Artepsychoterapii oraz DMT (2008-2011), kierowała wydziałem DMT w latach 2013-2014. Wykładowca Instytutu DMT i Chorwackiego szkolenia DMP Terpsichore. Wykładowca i koordynator staży na wydziale DMT Goldsmith’s University w Londynie (1996-1999), gdzie kierowała wydziałem DMT w latach 2004-2007.

Nauczyciele przedmiotów specjalistycznych

Image
Dorota Kaja
Psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Instytucie DMT prowadzi wykłady z psychologii rozwojowej oraz psychopatologii dorosłych.
Image
Agnieszka Kacprzak
Psycholog (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w oddziale dziennym psychiatrii, w poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz gabinecie prywatnym. Jako wykładowca współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Prowadzi terapię rodzinną, indywidualną i par.
W Instytucie DMT prowadzi wykłady z psychopatologii dzieci i młodzieży.
Image
Zuzanna Pędzich
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii tańcem i ruchem, współzałożycielka i wykładowca Instytutu DMT. Ukończyła studia MBA Uniwersytetu Minnesota oraz SGH, jak również studia magisterskie na wydziale DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Jako terapeuta tańcem i ruchem pracuje od 1997 roku. W latach 1997-2002 prowadziła terapię tańcem w Klinice Nerwic oraz na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w latach 2001-2005 w Centrum Onkologii w Warszawie. Pracuje indywidualnie i grupowo, specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniem lękowo-depresyjnym i z osobami po traumie.
W latach 2007-2010 sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia DMT.
W Instytucie DMT uczy przedmiotów: Historia DMT oraz Wprowadzenie do Ruchu Autentycznego.
Image
Ewelina Rechimbach
Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, trenerka rozwoju osobistego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wykładowca. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną (APS), podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. Ma 16-sto letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych w podejściu psychodynamicznym. Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dla osób: borykających się z lękami, depresją, trudnościami w relacjach, przeżywających kryzysy życiowe oraz DDA. Obecnie współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa Wawer oraz pracuje w praktyce prywatnej. Prowadzi treningi interpersonalne i szkolenia zawodowe m.in. z zakresu; pracy z grupami, analizy procesu grupowego, diagnozy i pracy z klientem indywidualnym oraz profilaktyki wypalenia zawodowego.
W Instytucie DMT prowadzi wykłady z analizy procesu grupowego oraz diagnozy psychodynamicznej.
Image
Agnieszka Sokołowska
Nauczycielka w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (od 2010) oraz w Akademii Umiejętności Społecznych (DK Łowicka, od 2011) w Programie Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu. Z wykształcenia jest psychologiem, terapeutką i superwizorką psychoterapii tańcem i ruchem, nauczycielką języka ruchu w podejściu Laban Bartenieff oraz BodyMind Dancing oraz trenerką.
Ukończyła szkolenia certyfikujące: w Laban International Movement Studies® oraz u dr Marthy Eddy Body Mind Dancing Teacher. Od 9 lat prowadzi autorskie treningi, grupy oraz roczny, pogłębiony kurs. Współpracuje z WCIES i Akademią umiejętności społecznych w Warszawie. Ponadto od od 18 lat prowadzi terapię indywidualną i od 9 superwizję praktyki zawodowej.
W Instytucie DMT uczy analizy i obserwacji ruchu w perspektywie Laban/Bartenieff Movement System.

Asystentki

Image

Ewelina Drzał

Asystentka, psychoterapeutka DMT
Image

Hanna Strzałkowska

Asystentka, tłumaczka, psychoterapeutka DMT