Projekt bez nazwy (11)
MIEJSCE

Poznań

TERMIN

5 – 6 października 2024 r.

Sobota: od 11 do 18.

Niedziela: od 10 do 15.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI

Opisać krótko swoje doświadczenia ruchowo/taneczno/warsztatowe i motywację w formularzu zgłoszeniowym.

Mieć gotowość do pracy w grupie.

Dla kogo
 • dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osób pracujących z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitantów psychiatrycznych, osób zajmujących się edukacją, jako forma rozwoju zawodowego;
 • dla uczestników Ścieżki Trenerskiej w Instytucie DMT, po uprzednim uczestnictwie w warsztatach „Podstawy DMT” oraz Kursie Rozwojowym;
 • osób pragnących doświadczyć tańców w kręgu w ramach doświadczenia własnego.
Dlaczego warto
Tańce w kręgu pochodzą z różnych kultur, m. in.: celtyckiej, bałkańskiej, cygańskiej, greckiej, żydowskiej, w których ogromne znaczenie przypisywano wspólnocie. Wiele z nich ma swoją szczególną symbolikę, niektóre miały charakter odświętny, rytualny, często towarzyszyły ludziom w naturalnym cyklu życia, a także integrowały społeczność. 

Tańce w kręgu to tańce dla niemal każdego, są skonstruowane w taki sposób, aby każdy mógł się włączyć. Składają się z sekwencji kroków, powtarzających się przez cały taniec i nie wymagają doświadczenia tanecznego. Ich największą siłą jest doświadczenie grupowe, poczucie wspólnoty i świadome skupienie na wspólnej energii, powstającej podczas  poruszania się razem w jednym rytmie, wokół wspólnego centrum. 

Tańczenie w kręgu to także indywidualne zaangażowanie każdego tańczącego, może być rodzajem medytacji w ruchu integrującej ciało i umysł, uruchamiającej ekspresję, refleksję i wgląd. 

Takie doświadczenie grupowe pozwala wzmocnić kontakt zarówno z samą/ym sobą, z innymi, jaki i światem zewnętrznym, a nawet motywami archetypowymi.

Podczas 14-godzinnych warsztatów zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z istotą, tradycją i zastosowaniem tańców w kręgu zarówno w kontekście grup rozwojowych jak i terapeutycznych

Podczas warsztatów:

 • poznasz ok. 10 tańców w kręgu;
 • zapiszesz kroki;
 • otrzymasz muzykę;
 • poznasz istotne motywy wpisane w poszczególne tańce;
 • poznasz możliwości łączenia ich z interwencjami trenerskimi i terapeutycznymi;
 • doświadczysz możliwości zastosowania tańców w kręgu w połączeniu z improwizacją/ ruchem kreatywnym;
 • przyjrzysz się reakcjom własnym i grupowym;
 • poznasz komentarze i omówienia do doświadczeń, ćwiczeń warsztatowych;
 • będziesz miał/a możliwość wymiany, refleksji, zadawania pytań związanych z tematem;
 • otrzymasz konspekt;
 • wyjedziesz z warsztatu z praktyczną wiedzą w zakresie: zastosowania tańców w kręgu w  pracy rozwojowej/ terapeutycznej, a także własnym doświadczeniem, płynącym z tańczenia w kręgu i improwizacji;
 • otrzymasz świadectwo ukończenia warsztatów.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia.
Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wyższymi uczelniami ucząc świadomości ciała, symboliki ciała terapii tańcem, improwizacji.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 750 zł dla osób w Szkoleniu Trenerskim
 • 790 zł dla pozostałych uczestników

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz obok.

Formularz zgłoszeniowy

  facebook