Początek kolejnej edycji 4-letniego szkolenia – październik 2024

Szkolenie ma charakter podyplomowy, zatem jest dostępne dla osób z tytułem magistra (preferowane wykształcenie psychologiczne/ humanistyczne).

NAJBLIŻSZE KWALIFIKACJE na kolejną edycję odbędą się 07 czerwca 2024 r.

Pierwszy rok jest wstępem do psychoterapii tańcem i ruchem, a trzy kolejne lata kontynuacją nauki w celu uzyskania kompetencji psychoterapeuty tańcem i ruchem.

Program szkolenia został opracowany pod kierunkiem Penelopy Best, ówczesnej dziekan wydziału DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie, na bazie wieloletnich doświadczeń brytyjskich.

W czteroletnim programie uwzględnione są wytyczne zawarte w projekcie Ustawy, o niektórych zawodach medycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczącej specjalizacji w psychoterapii oraz wskazania Rady Psychoterapii – celem przygotowania do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej.
Szkolenie spełnia najwyższe kryteria – pełnej profesjonalności – określone przez EADMT-Europejskie Stowarzyszenie DMT i jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Pozytywne ukończenie szkolenia jest niezbędne, aby otrzymać Dyplom Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem Instytutu DMT. Otrzymanie dyplomu umożliwia następnie ubieganie się o certyfikat przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz dalszy rozwój zawodowy.

Nasze dyplomy są honorowane w Europejskim Stowarzyszeniu DMT.

Opinia o szkoleniu  prof. dr hab. Katarzyny Schier Opinia o szkoleniu Instytutu DMT

Prowadzące

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich i brytyjskich – WYKŁADOWCY.
Nasza kadra to doświadczeni psychoterapeuci i superwizorzy DMT, a w zakresie przedmiotów ogólnoterapeutycznych współpracujemy z doświadczonymi szkoleniowcami innych podejść co wspiera integratywny charakter szkolenia.
W soboty i niedziele wykładowcy DMT z Wielkiej Brytanii prowadzą w sumie 30% zajęć.

Miejsce

Zajęcia odbywają się w komfortowej przestrzeni, na warszawskiej Pradze.
Nasza główna sala, doskonale sprawdza się zarówno podczas zajęć wykładowych jak i
ruchowych, a cała przestrzeń zapewnia dogodne warunki w czasie weekendu szkoleniowego.

Płatność

Planowane czesne w najbliższej edycji:

ok.  1 550 zł + VAT za jeden zjazd szkoleniowy od piątku do niedzieli (0d I do III roku szkolenia jest po 9 zjazdów w roku akademickim, a na IV roku 6 zjazdów).

Opłaty wnoszone są w ratach miesięcznych przed każdym zjazdem.

Czas trwania

Całościowe szkolenie trwa 4 lata i składa się z regularnie odbywających się trzydniowych zjazdów weekendowych (piątek 12:30 – niedziela 15:00).  Szkolenie odbywa się w grupie 18 – 24 osobowej.

Po czteroletnim procesie uczenia się uczestnicy uzyskują Dyplom ukończenia 4-letniego szkolenia w Instytucie DMT, który umożliwia ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem.

Program

Akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, zgodny z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia DMT program 4-letniego szkolenia składa się z regularnie odbywających się trzydniowych zjazdów weekendowych, przez okres 9 miesięcy w roku.
Pierwszy rok szkolenia poświęcony jest podstawom psychoterapii, drugi zagadnieniom terapii w pracy z dziećmi, trzeci – pracy z dorosłymi. Na czwartym roku szkolenia studenci uczą się pracy indywidualnej z wybranymi populacjami pacjentów. Ostatni rok szkolenia przygotowuje także do egzaminu końcowego, który zawiera opracowanie szkoleniowe opisu przypadku na podstawie praktyki własnej.

Kryteria przyjęcia na szkolenie

Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełnią poniższe wymogi:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane humanistyczne. Rozpatrujemy także zgłoszenia studentów ostatnich lat studiów wyższych, jednakże uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia uwarunkowane jest okazaniem dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

 • Predyspozycje do pracy z ludźmi.
 • Dysponowanie szerokim zakresem ruchu, co powinno być potwierdzone przynajmniej dwuletnią nauką tańca w określonej technice lub regularnym uczestnictwem w zajęciach opartych na tańcu/ruchu prowadzących do zwiększenia świadomości ciała i ruchu (np. warsztaty DMT, tańca terapeutycznego, choreoterapii).
 • Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT
 • Przesłanie drogą mailową poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia na 4-letnie szkolenie
 • Uczestnictwo w sesji kwalifikacyjnej obejmującej część ruchową i rozmowę indywidualną. Na kwalifikacje są zapraszane tylko osoby, które spełniły wszystkie powyższe warunki.
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Przedmioty

Zjazdy trwają od piątku do niedzieli. W piątki odbywa się 6 godzin zajęć prowadzonych przez polskich nauczycieli.
Obejmuje to przedmioty ogólne związane z wiedzą psychoterapeutyczną, jak:

 • psychologia rozwojowa,
 • psychopatologia dzieci, dorosłych
 • teoria procesu grupowego
 • podstawowe kierunki psychoterapii,
 • diagnoza psychoterapeutyczna,
 • podstawy funkcjonowania służby zdrowia,

jak i przedmioty związane ściśle z DMT:

 • analiza ruchu, historia DMT, Ruch Autentyczny,

Uczymy przez doświadczenie

Przedmioty te są prowadzone pod kątem ich zastosowania w psychoterapii tańcem i ruchem. Większość zjazdów jest poświęcona pracy z różnymi grupami zaburzeń psychicznych, tak więc np. w 2 roku jest osobny zjazd poświęcony pracy z dziećmi autystycznymi, z zaburzeniami odżywiania itp. W ramach zjazdu odbywają się wykłady, warsztaty, proces grupowy, praca w małych grupach roboczych oraz moduł superwizyjny. Nauczanie obejmuje zagadnienia: teoria DMT, praktyka DMT – budowanie relacji terapeutycznej, ustanawianie kontraktu, interwencje terapeutyczne, analiza i obserwacja ruchu.

Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta.
Pomiędzy zjazdami studenci mają dodatkowe – zależne od etapu szkolenia – zadania.
Do stałych aktywności należy m.in. czytanie literatury w ramach przygotowania do weekendu, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz przygotowywanie wspólnych prezentacji w małych grupach roboczych. Dodatkowego zaangażowania wymagają także praktyki, które studenci prowadzą począwszy od pierwszego roku szkolenia. Najpierw polegają one na obserwacji ruchu, a od drugiego roku jest to już określona ilość godzin prowadzenia niewielkiej grupy pod regularną superwizją.
Szkolenie jest zgodne z wymogami szkoleń brytyjskich, które mają charakter akademicki, w związku z czym obejmuje różnorodne formy egzaminów z wykładanych przedmiotów oraz prace pisemne, które są podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów i semestrów.

Na przestrzeni 4 lat szkolenia każdy ze studentów odbywa także:

01.

Praktykę kliniczną

Polega ona na prowadzeniu grupowej i indywidualnej psychoterapii tańcem i ruchem, najpierw z dziećmi, potem dorosłymi (min 160 godzin).

02.

Superwizję indywidualną

Superwizję indywidualną swojej pracy klinicznej (minimum 50 godzin).

03.

Terapię własną

Terapię własną w czasie trwania szkolenia (minimum 100 godzin)

04.

360-godzin stażu

W placówkach zajmujących się psychoterapią – staż umożliwia bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów oraz poznanie zasad pracy zespołów terapeutycznych

Ukończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat
w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Zapisy

Najbliższe kwalifikacje na kolejną edycję odbędą się 07 czerwca 2024 r.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz znajdujący się obok, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 350 zł.

Dane do przelewu
Nr konta: 47 1140 2004 0000 3202 3523 3246
Tytuł przelewu: należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło „Opłata rekrutacyjna”.

Następnie, po otrzymaniu informacji o terminie sesji kwalifikacyjnej, należy uiści opłatę za udział w niej, w wysokości 400 zł.

Sesja kwalifikacyjna podzielona jest na dwa etapy:

1. Grupowy. Podczas godzinnego warsztatu w małej grupie przyglądamy
się zakresowi ruchu kandydatów, oraz umiejętnościom nawiązywania relacji ruchowej.
2. Indywidualny. Prowadząc rozmowy z każdym z osobna, omawiamy m.in. refleksje dotyczące sesji ruchowej.

Dodatkowe pytania prosimy kierować mailowo pod adres:
rekrutacja@instytutdmt.pl

Formularz zgłoszeniowy – rekrutacja na 4-letnie szkolenie od 2024 r.

  facebook