Literatura

PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM Teoria i praktyka

Redakcja: Zuzanna Pędzich

Autorki rozdziałów: Justyna Bajew, Izabela Guzek, Zuzanna Pędzich, Aleksandra Rayska, Agnieszka Sokołowska, Małgorzata Wiśniewska
Data wydania: 22 października 2013 r.
WWW: www.gwp.pl

Książkę napisały absolwentki szkolenia Instytutu DMT, całość zredagowała zaś Zuzanna Pędzichpionierka DMT w Polsce. Dzięki lekturze czytelnicy poznają założenia i możliwości pracy metodą DMT, jej kluczowe koncepcje oraz podstawowe narzędzia pracy. Dowiedzą się, co w tańcu i ruchu jest leczące i jak powinna wyglądać sesja terapeutyczna, nauczą się pracować z trudnymi emocjami pacjenta poprzez ruch i prowadzić terapię osób z różnymi zaburzeniami osobowości. Co istotne, przekazywana wiedza teoretyczna poparta jest wieloma przykładami z praktyki, świadczącymi o skuteczności proponowanej metody.

PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM Terapia indywidualna i grupowa

Redakcja: Zuzanna Pędzich

Autorki rozdziałów: Justyna Bajew Dominika Białas-Kopystecka, Karolina Bryl, Katarzyna Dańska, Iwona Filipowska-Obcowska, Izabela Guzek, Anna Kowalska-Catalano, Anna Kurinia, Agnieszka Lugierska, Katia Mirlina, Zuzanna Pędzich, Aleksandra Rayska, Żaneta Ryszawa, , Agnieszka Sokołowska, Jadwiga Szubert, Małgorzata Wiśniewska
Data wydania: 22 października 2013 r.
WWW: www.gwp.pl

Książka stanowi uzupełnienie publikacji „Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka”. W tomie pierwszym Autorki skupiały się na przybliżeniu czytelnikowi charakterystycznych cech metody DMT i podstawowych zagadnień z nią związanych. W tym kładą nacisk na stronę praktyczną – dzielą się swoimi doświadczeniami z praktyki klinicznej, pokazując jednocześnie różne możliwości zastosowania psychoterapii tańcem i ruchem w procesie terapeutycznym. Książka składa się z trzech części. W pierwszej opisano możliwości zastosowania metody DMT w terapii grupowej. Cześć druga zawiera przykłady użycia DMT w terapii indywidualnej dzieci, a trzecia – w terapii indywidualnej dorosłych.
Każdy rozdział to osobna historia, zawiera opis relacji terapeutycznej i procesu leczenia innego klienta czy grupy: osób cierpiących na depresję, fobie, uzależnionych, po traumatycznych przeżyciach (strata okołoporodowa, zaniedbanie w dzieciństwie, choroba). Autorki (absolwentki Instytutu DMT), dzieląc się swoimi doświadczeniami, pomysłami na prowadzenie terapii, obawami i sukcesami, przekonują, jak szerokie zastosowanie może mieć metoda psychoterapii tańcem i ruchem.

Polecane książki

 • Koziełło, D. (1999) Taniec i psychoterapia. Poznań : Instytut Historii UAM
 • Pędzich, Z. red. (2013) Psychoterapia Tańcem i Ruchem. Teoria i praktyka.  Sopot: GWP
 • Pędzich, Z. red. (2013) Psychoterapia Tańcem i Ruchem. Terapia indywidualna i grupowa. Sopot: GWP
 • Pędzich Z. (2011) Psychoterapia tańcem i ruchem. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.) Psychoterapia. Szkoły i Metody. Warszawa: Eneteia
 • Best, P. (2003) „Interactional Shaping within therapeutic Encounters: Three Dimensional Dialogues” The USA Body Psychotherapy Journal 2.1 26-44
 • Bloom, T. & L. T. Chaplin (1998) The Moment of Movement: Dance Improvisation, London: Dance Books
 • Chodorow, J. (1991). Dance Therapy and Depth Psychology, London
 • Davies, M. (1995) Helping Children to Learn Through a Movement Perspective, London: Hodder & Stoughton
 • Dokter, D. ed. (1998) Arts Therapists, Refugees and Migrants: Reaching Across Borders, London: Jessica Kingsley.
 • Dokter, D. ed. (1994) Arts Therapies and Clients with Eating Disorders, London: Jessica Kingsley
 • Gorelick, K. (1989) „Rapprochement between the Arts and Psychotherapies„.
 • Holden, S. (1990) „Moving Together: The Group Finds a Dance„, Group Analysis, 23 (3) 265-76
 • Laban, R. (1992) revised by L. Ullmann, Mastery of Movement (4th Edition), Plymouth: Northcote House
 • Lett, W. (1998), „Researching experiential self knowing”, The Arts in Psychotherapy, 25 (5) 331-342
 • Lewis, P. (1984; 1986). Theoretical Approaches in Dance Movement Therapy, Vol I & II, USA: Kendall/Hunt.
 • Levy, F. (1996) Dance and Other Expressive Arts Therapies: When Words Are Not Enough, London: Routledge
 • Levy Fran J. (1992) Dance/Movement Therapy. Reston, US
 • Loman, S. & H. Merman (1996) „The KMP: a tool for dance/movement therapy”, American Journal of Dance Therapy,18.1, Spring / Summer ADTA
 • Meekums, B. ( 2002) Dance Movement Therapy. London: Sage
 • Moore, C. & K. Yamamoto (1988) Beyond Words: Movement Observation and Analysis, New York: Gordon & Breach.
 • Naess Lewin, J. L. (1998) Dance Therapy Notebook, Washington D.C: Marian Chace Foundation
 • North, M. (1990). Personality Assessment Through Movement, Plymouth: Northcote House.
 • Pallaro, R. ed. (1999) Authentic Movement: Essays by Mary Stark Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow, London: Jessica Kingsley
 • Papadopoulos, N. (2000) „Critical Essay: Jung and Authentic Movement. Reflections on the book „Authenthic Movement” edited by P. Pallaro„, Journal for Jungian Studies, 46.1: Harvest
 • Parker, G. & P. Best (1997) „Moving Reflections: The Social Creation of Identities in Communication„, 4th European Consortium of Arts Therapies in Education, London, UK.
 • Payne, H. ed. (1992) Dance Movement Therapy: Theory and Practice. London: Routledge
 • Payne, H.L. (2000) Creative Movement and Dance in Groupwork. Oxon: Speechmark
 • Schmais, C. (1998). „Understanding the Dance/Movement Therapy Group„,American Journal of Dance Therapy .20.1
 • Schott-Billman, F. (1992) „Primitive expression: An Anthropological Dance Therapy Method” in The Arts in Psychotherapy, 19(2) 105-111
 • Siegel, E. (1984). Dance Movement Therapy: Mirror of Ourselves: The Psychoanalytic Approach, New York: Human Science Press.
 • Stanton-Jones, K. (1992) An Introduction to DMT in Psychiatry, London: Routledge
 • Storr, A. (1986) Jung, London: Fontana.
 • Von Rossberg-Gempton, I.E. (1999) „Creative Dance: Potential for Enhancing Social Functioning in Frail Seniors and Young Children„,The Arts in Psychotherapy, 26 (5), pp. 313-328.
 • Winnicott, D. (1991) Playing and Reality, London: Routledge

Więcej książek na temat DMT znajdziesz na: www.dancebooks.co.uk

Czasopisma

 • Arts in Psychotherapy: Pergamon Press Australian Dance Therapy Collections: Melbourne
 • E-motion: Newsletter of the Association for Dance Movement Therapy UK.
 • ECArTE: European Consortium for Arts Therapies in Training & Education – Conference Proceedings
 • ADTA: Journal of the American Dance Therapy Association, Maryland USA

Linki

Image
The European Association Dance Movement Therapy (EADMT)
Image
American Dance Therapy Association
Image
The Kestenberg Movement Profile
Image
The European Association Dance Movement Therapy - kanał You Tube
Image
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
Image
The Association For Dance Movement Therapy UK
facebook