Justyna Bajew

Psychoterapeutka i certyfikowana superwizor DMT

Członek zarządu i wykładowca w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Nauczyciel świadomości ciała, symboliki ciała oraz improwizacji w Zakładzie Tańca  poznańskiego AWF-u. Absolwentka UAM, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, ŚDS Zielone Centrum – pracując z osobami m.in. ze schizofrenią i depresją; w Ośrodku Psychoterapii Cogito, Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, w Wielkopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, pracując pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP i DMT.

Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.