DSC_5419
MIEJSCE

Warszawa, ul. Grochowska 262,

Sala konferencyjna, I piętro

TERMIN

14 – 15 września 2024 r.

Sobota: od 11 do 18.

Niedziela: od 10 do 15.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI

Wykształcenie minimum licencjackie, związane z obszarem terapeutyczno-pomocowym lub udział całościowej Ścieżce Trenerskiej.
Wcześniejsze ukończenie warsztatów „Podstawy DMT”, ewentualnie Kursu Rozwojowego.

Warsztaty obejmują 14 godzin dydaktycznych.

Dla kogo
 • dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osób pracujących z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitantów psychiatrycznych, osób zajmujących się edukacją, jako forma rozwoju zawodowego;
 • dla uczestników Ścieżki Trenerskiej w Instytucie DMT, po uprzednim uczestnictwie w warsztatach „Podstawy DMT” ewentualnie po Kursie Rozwojowym;
 • dla uczestników wcześniejszych kursów, którzy chcą uzupełnić brakujące moduły tematyczne.
Dlaczego warto
Optymalny plan, dostosowany do potrzeb konkretnej grupy, zawierający elementy edukacyjne i treningowe wymaga uwzględnienia wielu czynników. 

Poznanie zasad budowania scenariuszy warsztatów rozwojowych pomoże trenerce/trenerowi stworzyć bezpieczną przestrzeń dla uczestników do uczenia się i rozwoju. Uporządkowanie wiedzy na temat rodzajów technik pracy grupowej (werbalnych i niewerbalnych), znaczenia podsumowań i omówień pozwoli na zastosowanie ich w poszczególnych etapach rozwoju grupy. Szkolenie to będzie też okazją do opracowania sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi (znaczącymi) w pracy z ludźmi.

W ramach tego modułu:

 • poznasz strukturę zajęć warsztatowych z uwzględnieniem kluczowych elementów takich jak: zasady kontraktu, integracja, stopniowanie ekspozycji społecznej, rola omówień i podsumowań prowadzącego, znaczenie informacji zwrotnej;
 • nauczysz się w jaki sposób konstruować warsztaty, aby uczestnicy mogli bezpiecznie i efektywnie uczyć się i rozwijać;
 • poznasz specyfikę uczenia się dorosłych;
 • dowiesz się w jaki sposób realizować założone cele, formułować podsumowania i omawiać doświadczenia uczestników oraz w jaki sposób stosować techniki pracy indywidualnej , pracy w parach i pracy w grupie;
 • nauczysz się tworzyć elementy treningowe w ramach prowadzonych zajęć;
 • zbudujesz wstępny plan swojego autorskiego warsztatu.

Wyjdziesz z tych warsztatów z wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

 • zasad konstruowania warsztatów rozwojowych;
 • analizy potrzeb grupy;
 • opracowywania celów i doboru technik do poszczególnych etapów pracy grupowej;
 • formułowania konstruktywnych informacji zwrotnych.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, trenerka rozwoju osobistego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wykładowca. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną (APS), podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Szkołę Trenerów Fundacji Bene Vobis. Ma 16-sto letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dla osób: borykających się z lękami, depresją, trudnościami w relacjach, przeżywających kryzysy życiowe oraz DDA. Obecnie współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa Wawer oraz pracuje w praktyce prywatnej. Prowadzi treningi interpersonalne i szkolenia zawodowe m.in. z zakresu; pracy z grupami, analizy procesu grupowego, diagnozy i pracy z klientem indywidualnym oraz profilaktyki wypalenia zawodowego.
W Instytucie DMT prowadzi wykłady z analizy procesu grupowego oraz diagnozy psychodynamicznej.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 750 zł dla osób w Szkoleniu Trenerskim
 • 790 zł dla pozostałych uczestników

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza obok.

Formularz zgłoszeniowy

  facebook