MIEJSCE

WARSZAWA, ul. Grochowska 262

W razie obowiązujących obostrzeń, zakazujących zgromadzeń, kurs może rozpocząć się w wersji online.

TERMIN
4-5.11. 23 – Warszawa

9-10.12. 23 – Poznań

20-21.01. 24 – Warszawa

23-24.03.24 – Poznań

27-28.04.24 – Poznań
15-16.06.24 – Warszawa

Zajęcia odbywają się w:
SOBOTY: 11:00 – 18:00 i
NIEDZIELE: 9:00 – 15:00

OPIS

Kurs wprowadzający do terapii tańcem i ruchem dla terapeutów i osób przygotowujących się do pracy terapeutycznej. Tym razem w wersji modułowej, co oznacza że poszczególne moduły funkcjonują również jako samodzielne warsztaty, zatem grupa uczestników może być zmienna.

Niektóre z modułów będą odbywać się Warszawie, niektóre w Poznaniu

Zapraszamy m. in. psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osoby pracujące z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitacji psychiatrycznej.

  • Kurs ma charakter praktyczny. Jego ideą jest zaprezentowanie narzędzi z obszarów terapii tańcem i ruchem i pracy z ciałem oraz dostarczenie doświadczeń pokazujących ich zastosowanie i oddziaływanie w pracy terapeutycznej i rozwojowej.
  • Całość składa się z sześciu weekendowych modułów tematycznych, pomyślanych tak aby pomogły uczestnikowi zarówno wzbogacić swój warsztat, jak i stać się terapeutą lepiej osadzonym w ciele, świadomym procesów ruch-ciało-umysł.
  • Dla osób które nie miały wcześniej styczności z terapią tańcem i ruchem dodatkowo zalecany będzie warsztat „Podstawy DMT”, w którym udział spowoduje doliczenie dodatkowych godzin na zaświadczeniu oraz dodatkowej opłaty za warsztat.
  • Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT-Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
  • Uczestnicy Kursu do każdego modułu otrzymają materiały edukacyjne i wskazania do literatury oraz zadania do wykonania przed kolejnym zjazdem, których celem będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji.
  • Kurs obejmuje w sumie 100 godzin dydaktycznych oraz 40 godzin pracy własnej między modułami, co stanowi razem 140 godzin, i kończy się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu z zaznaczona ilością realnie odbytych przez uczestnika godzin i zawartością merytoryczną.

Moduły
01.

Relacja i inne czynniki terapeutyczne w DMT – cz. I

Relacja terapeutyczna to jeden z najważniejszych elementów determinujących skuteczność każdej terapii. Niewątpliwie bez zaistnienia wystarczająco dobrej relacji, proces terapeutyczny nie mógłby się rozwijać, stanowi ona bowiem bazę wszelkich interwencji. Relacja terapeutyczna nawiązana z terapeutą zawsze sprzyja procesowi rozwoju. Terapeuta jest tym bardziej gotowy do zaproponowania autentycznej i leczącej relacji pacjentowi, im lepszą ma relację z samym sobą, a więc też ze swoim ciałem. Poczucie siebie, osadzenie w ciele, empatia kinestetyczna, świadomość swoich reakcji, preferencji, jest tu doskonałą bazą.
Między innymi dzięki temu, terapeuta tańcem i ruchem ma bardzo uprzywilejowaną sytuację, gdyż może czerpać z rozszerzonego zasobu narzędzi do budowania dobrej relacji z pacjentem/ klientem. Poza całym arsenałem komunikacji niewerbalnej, ma do dyspozycji ogromne bogactwo ruchu w relacji , dostrajania, odzwierciedlania, reagowania ruchem na akcję drugiej osoby, synchronię i wiele innych.
Ta część kursu pozwoli na zapoznanie się i doświadczenie wszystkich najważniejszy aspektów budowania poczucia siebie, relacji prze ruch, taniec oraz różne akcje ciała.

02.

Obserwacja ruchu w DMT

Jaką informację niesie ruch klienta? Co mówi postawa jego ciała? W jaki sposób historia klienta przeniknęła do jego preferencji ruchowych? Obserwacja ruchu ma zastosowanie w diagnozie i służy lepszemu rozumieniu trudności i problematyki z jaką zmagają się nasi klienci. Pozwala na stawianie hipotez, które mogą być sprawdzane z odczuciami klientów a także może być bazą do twórczego procesu, zwiększania świadomości ciała i integracji umysł-ciało. Ta część kursu będzie wprowadzeniem do   dwóch głównych systemów opisujących ruch człowieka z których korzysta DMT: Laban Bartenieff Movement System, a także  rytmów rozwojowych Judith Kestenberg.  Zajęcia będą okazją do doświadczania  jakości ruchowych związanych z różnymi etapami rozwojowymi i łączenia ich z tematami psychologicznymi.

03.

Metafora ruchowa i symbolika ciała

Metafora w terapii tańcem i ruchem ma bardzo szerokie i wielowymiarowe zastosowanie. Może być włączana do procesu terapeutycznego w wielu formach, a rozszerzając potencjalne pole wglądu, wspiera realizację różnych celów terapeutycznych. Jedna z pionierek i badaczek DMT – Claire Schmais – zaliczyła symbolikę i metaforę do grupy głównych czynników terapeutycznych w tej dziedzinie, nazywając je: pomostami między ludźmi, między doświadczeniem wewnętrznym a zewnętrznym, a także między historią osobistą i obrazami uniwersalnymi.

Podczas tego modułu będziemy poznawać, analizować i doświadczać możliwości postrzegania ciała, ruch, tańca poprzez zawarte w nich metaforyczne komunikaty. Skupiając się na ekspresyjnym języku ruchu, będziemy pogłębiać świadomość symboliki ciała, postawy, gestu oraz działań ruchowych jak i związanych z nimi myśli, odczuć i znaczeń. Poznamy różne możliwości zastosowania metafory ruchowej w pracy terapeutycznej.

04.

Relacja terapeutyczna cz. II

Ten moduł oparty będzie o Ruch Autentyczny, który jest metodą bazującą na doświadczeniu patrzenia i bycia widzianym – temacie niezwykle ważnym w procesie psychoterapii. Metoda Ruchu Autentycznego rozwinęła się w wyniku powiązania wywodzącej się z tańca współczesnego improwizacji ruchowej z niektórymi koncepcjami Junga. Znajduje ona zastosowanie zarówno w szkoleniu i superwizji terapeutów DMT, jak i w indywidualnej psychoterapii tańcem i ruchem.

Praktyka Ruchu Autentycznego pozwala na zgłębianie własnej nieświadomości, uzyskanie wglądu we własne emocje, myśli i zachowania. Jednocześnie uczy patrzenia na samego siebie i na innych w sposób empatyczny, pozbawiony oceny, krytyki czy porównywania, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości. Ta część kursu będzie okazją do doświadczenia metody i poznania możliwości, jakie daje zastosowanie jej elementów w praktyce terapeutycznej

05.

Ruch kreatywny, rysunek, elementy choreografii w DMT

Taniec może być skutecznie wykorzystywany jako narzędzie terapeutyczne dzięki czynnikom terapeutycznym, jakie w sobie zawiera. Improwizacja czy ruch kreatywny to jedna z podstawowych strategii terapeutycznych w psychoterapii tańcem i ruchem. Pozwala podążać za własnym doświadczeniem przy współudziale świadomości, która pełni rolę nieoceniającego obserwatora.
Spontanicznie tworzone formy oparte na procesie twórczym, takie jak i rysunek czy działanie ruchowo-taneczne, aktywują prawą i lewą półkulę mózgu. W ten sposób dają dostęp do intuicji i twórczości, ale również do analizy i możliwości opisania swojego przeżycia słowami. Stymulują także pamięć ciała otwierając drogę do tego, co nieświadome, a poprzez refleksję nad tym doświadczeniem umożliwiają poszerzenie świadomości i wgląd.
Ten moduł będzie okazją do przyjrzenia się potencjałowi terapeutycznemu jaki niesie ze sobą proces kreatywny, uruchamiany za pomocą narzędzi wykorzystywanych w DMT.

06.

Ruch i emocje w DMT

Emocje – zakorzenione w ciele, uwrażliwiają nas na pewne aspekty danej sytuacji, stanowią wskazówkę do działania i podejmowania decyzji. Rozpoznanie i nazwanie emocji następuje w wyniku integracji funkcji fizjologicznych, poznawczych i pamięci. W związku właśnie z cielesnym aspektem emocji DMT jest metodą dającą ogromne możliwości do eksplorowania, wyrażania, oswajania trudnych czy czerpania z ożywczej siły swobodnego przeżywania pozytywnych emocji, które mogą być „światełkiem w tunelu’ w pracy ze stresującymi tematami. W tej części kursu będziemy zajmować się związkiem emocji z wyobraźnią i archetypami, które opisują Jungiści. Przyjrzymy się też kilku sposobom pracy z emocjami w praktyce DMT.

Prowadzące
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Wykładowca w Instytucie DMT. Nauczyciel świadomości ciała, symboliki ciała, tańca kreatywnego w Zakładzie Tańca poznańskiego AWF-u. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Współprowadzi Instytutu DMT i jest jego wykładowcą. Ukończyła i asystowała w szkoleniu z zakresu Ruchu Autentycznego organizowanym we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy pod patronatem Lindy Hartley. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie analizy ruchu, obecnie przygotowuje się do certyfikatu w zakresie Kestenberg Movement Profile, czyli w podejściu które łączy obserwację ruchu z teorią psychoanalityczną.

Prowadzące są współautorkami dwutomowej pozycji „Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt

4500 zł

Można zapłacić w całości lub w częściach – 1500 zł opłaty rezerwującej miejsce oraz dwie wpłaty po 1500 zł regulowane w równych odstępach, tak aby ostatnia cześć wpłynęła najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu).

Opłata obowiązuje również w razie ewentualnej nieobecności lub rezygnacji w dowolnym momencie kursu.

 

Zapisy

Zapisy zostały zamknięte.

facebook