bok9
TERMIN

8 – 9 listopada 2025 r.

Sobota: od 11 do 18.

Niedziela: od 10 do 15.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI

Wykształcenie minimum licencjackie, związane z obszarem terapeutyczno-pomocowym lub udział całościowej Ścieżce Trenerskiej.
Wcześniejsze ukończenie warsztatów „Podstawy DMT”, ewentualnie Kursu Rozwojowego.

Warsztaty obejmują 14 godzin dydaktycznych.

Dla kogo
 • dla psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osób pracujących z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitantów psychiatrycznych, osób zajmujących się edukacją, jako forma rozwoju zawodowego;
 • dla uczestników Ścieżki Trenerskiej w Instytucie DMT, po uprzednim uczestnictwie w warsztatach „Podstawy DMT” ewentualnie po Kursie Rozwojowym;

 • dla uczestników wcześniejszych kursów, którzy chcą uzupełnić brakujące moduły tematyczne
Dlaczego warto
„Ciało jest naczyniem, wewnątrz którego odbywa się proces zmiany” J. Hillman

Dwudniowe warsztaty, które będą spotkaniem ze sobą samą/samym w szczególny sposób jaki oferuje Ruch Autentyczny. Metoda bazująca na doświadczeniu patrzenia i bycia widzianym – temacie niezwykle ważnym w procesie psychoterapii. Metoda Ruchu Autentycznego rozwinęła się w wyniku powiązania wywodzącej się z tańca współczesnego improwizacji ruchowej z niektórymi koncepcjami Junga. Znajduje ona zastosowanie zarówno w szkoleniu i superwizji terapeutów DMT, jak i w indywidualnej psychoterapii tańcem i ruchem.

Praktyka Ruchu Autentycznego pozwala na zgłębianie własnej nieświadomości, uzyskanie wglądu we własne emocje, myśli i zachowania. Jednocześnie uczy patrzenia na samego siebie i na innych w sposób empatyczny, pozbawiony oceny, krytyki czy porównywania, co sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości. Warsztaty będą okazją do doświadczenia takiego sposobu bycia i patrzenia, do poznania możliwości, jakie daje zastosowanie elementów Ruchu Autentycznego w praktyce terapeutycznej.

W ramach tego modułu:

 • dowiesz się czym jest Ruch Autentyczny, usłyszysz o historii, rozwoju i prekursorkach metody;
 • stopniowo poznasz różne formy pracy bazujące na Ruchu Autentycznym;
 • dowiesz się o szerokim zastosowaniu Ruchu Autentycznego w patrzeniu, rozumieniu i byciu z drugim człowiekiem;
 • doświadczysz w jaki sposób Ruch Autentyczny może pogłębić świadomy kontakt z własnym ciałem, poszerzyć świadomość siebie i wzbogacić nasze relacje z innymi;
 • doświadczysz ile informacji może przynieść i jak może poszerzyć perspektywę praca z danym tematem poprzez Ruch Autentyczny;
 • będziesz miał/a możliwość wymiany, refleksji, zadawania pytań związanych z tematem;
 • otrzymasz konspekt, odniesienia do literatury oraz wskazówki do własnej praktyki;
 • otrzymasz świadectwo ukończenia warsztatów.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 800 zł dla osób w Szkoleniu Trenerskim
 • 850 zł dla pozostałych uczestników

Można zapłacić w całości lub w dwóch częściach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza obok.

Formularz zgłoszeniowy

  facebook