bok14
MIEJSCE

Warszawa

ul. Grochowska 262

TERMIN

29 – 30 marca 2025 r.

Sobota: od 11 do 18.

Niedziela: od 9 do 15.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ WARUNKI

Na moduł mogą zapisywać się jedynie osoby, które brały udział w poprzedniej edycji Ścieżki Trenerskiej i pragną uzupełnić braki.

Warsztaty obejmują 16,5 godzin dydaktycznych.

Dlaczego warto
„LMA to całościowy system, który przyjmuje założenie, że sposób w jaki się poruszamy odzwierciedla i wpływa na sposób w jaki przeżywamy nasze życie” – J. van der Mast.

Jaką informację niesie ruch klienta?
Co mówi postawa jego ciała?
W jaki sposób historia klienta przeniknęła do jego preferencji ruchowych?

Obserwacja ruchu ma zastosowanie w diagnozie i służy lepszemu rozumieniu trudności i problematyki z jaką zmagają się nasi klienci. Pozwala na stawianie hipotez, które mogą być sprawdzane z odczuciami klientów a także może być bazą do twórczego procesu, zwiększania świadomości ciała i integracji umysł-ciało.

Ta część kursu będzie wprowadzeniem do  głównych systemów opisujących ruch człowieka z których korzysta DMT. Poznamy podstawowe kategorie Laban Bartenieff Movement System, a także bazowe założenia  Kestenberg Movement Profile. Zajęcia będą okazją do doświadczania  jakości ruchowych związanych z różnymi etapami rozwojowymi i łączenia ich z tematami psychologicznymi. 

Podczas warsztatów:

 • poznasz założenia dwóch dużych systemów analizy ruchu, z których korzysta DMT;

 • poznasz podstawowe kategorie poprzez, które możemy patrzeć na ruch człowieka;
 • doświadczysz szerokiej gamy jakości ruchowych i zaczniesz je nazywać językiem ruchu;
 • poznasz lepiej własne preferencje ruchowe i zaczniesz zauważać różne jakości ruchowe u innych;
 • dowiesz się o różnorodnym zastosowaniu obserwacji i analizy ruchu;
 • doświadczysz w jaki sposób możesz skorzystać z analizy ruchu do pracy z różnymi tematami;
 • będziesz miał/a możliwość wymiany, refleksji, zadawania pytań związanych z tematem;
 • otrzymasz konspekt, odniesienia do literatury oraz wskazówki do własnej praktyki;
 • otrzymasz świadectwo ukończenia warsztatów.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt
 • 800 zł dla osób w Ścieżce Trenerskiej 2024/2026
 • 850 zł dla osób uzupełniających braki z poprzedniej Ścieżki Trenerskiej

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza obok.

Formularz zgłoszeniowy

  facebook