OFERTA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Psychoterapia indywidualna może mieć zarówno charakter werbalny jak i ruchowy, zawsze jednak problematyka osoby postrzegana jest całościowo, a więc w perspektywie połączeń ciało-umysł.
Pierwsze spotkanie, lub kilka pierwszych spotkań jest formą konsultacji, która polega na przeprowadzeniu wywiadu i omówieniu możliwości jakie niesie ta metoda pracy.
Głównym celem jest tu przedstawienie trudności przez zgłaszająca się na terapię osobę, poznanie jej oczekiwań oraz określenie optymalnej formy pomocy.
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych odbywa się z reguły raz w tygodniu. Czas trwania spotkania: 50-60 minut. Po wstępnych konsultacjach klient pogłębia swoją wiedzę o trudności, która skierowała go na spotkanie z terapeutą. Poprzez zrozumienie swojej sytuacji oraz jej źródeł, wzmacnia gotowość do zmiany. Poznając siebie głębiej, rozpoznając nieskuteczne sposoby radzenia sobie z trudnością, wzmacniając wewnętrzne zasoby, zauważając nowe możliwości, wspólnie z terapeutą poszukuje satysfakcjonujących rozwiązań.

W całym procesie pomocne mogą być zarówno doświadczenie ruchowe, praca z ciałem jak i omówienie. Zatem sesje mogą składać się zarówno z części werbalnej jak i ruchowej/ doświadczeniowej, w proporcjach zależnych do celów i kluczowych tematów. Ruch wprowadzany jest zgodnie z potrzebami i gotowością konkretnej osoby.

Czas trwania terapii jest kwestią indywidualną i omawiany jest podczas konsultacji wstępnych.

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jest ona poprzedzona spotkaniem konsultacyjnym dla rodziców oraz wizytą z udziałem dziecka. Obszar inicjowanej pomocy, metody i forma pracy są następnie omawiane z rodzicami i aprobowane przez uczestnika terapii. Dobór metod pracy jest dostosowany do wieku i indywidualnych predyspozycji dziecka. Cykliczna praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą jest wspierana spotkaniami z rodzicami.

PSYCHOTERAPIA PAR

Może obejmować wszelkie trudności, które para uznaje za istotne i o których obie osoby chcą rozmawiać. Terapeuta pomaga zdefiniować problem, dookreślić obszary rozwoju relacji oraz potencjału związku do zmiany. Udziela wsparcia każdej ze stron w kontekście relacji jako całości. Często spora cześć procesu terapeutycznego polega na ułatwieniu parze komunikacji, wniesieniu ważnych tematów, wcześniej w relacji niewyrażonych, otwieraniu się na odczucia czy potrzeby dotąd pomijane. Terapeuta może pomóc zrozumieć, co każda ze stron może zrobić, żeby pełniej wyrażać siebie, swoje intencje i oczekiwania wobec drugiej osoby oraz współtworzyć satysfakcjonujący związek.

TERAPIA GRUPOWA

W terapii grupowej największe korzyści wynikają z kontaktu z grupą i z relacji z innymi jej uczestnikami. DMT wnosi ogromne możliwości w obszar terapii grupowej. Dysponuje bowiem ogromnym zasobem narzędzi do aktywnej, twórczej i doświadczeniowej pracy z tematami interpersonalnymi. Umożliwia realne eksperymentowanie i próby kształtowania satysfakcjonujących relacji, komunikacji i interakcji także z poziomu niewerbalnego. Dzięki czemu jeszcze pełniej uczymy się być w relacjach, a następnie przenosić tę umiejętność do swojego codziennego życia, by podobne, satysfakcjonujące związki najpierw stworzyć, a potem pielęgnować i czerpać z nich radość.

SESJE ROZWOJOWE I COACHINGOWE

Szczególnie polecamy osoby, które chciałyby:
– pogłębić kontakt ze sobą i ze swoim ciałem
– lepiej poczuć się w swoim ciele
– nauczyć się lepiej radzić sobie z emocjami i napięciami
– zrozumieć źródło własnych trudności i wprowadzić pożądane zmiany
– pracować nad samoakceptacją
– rozwijać asertywność
– doświadczyć nowych sposobów funkcjonowania w świecie

facebook