Regulamin kursów i warsztatów Instytutu DMT
 • 1. Organizatorem warsztatów w Instytucie DMT jest Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem – Instytut DMT s.c. lub jedna z partnerskich firm: Studio Psychoterapii Tańcem i Ruchem z siedzibą w Warszawie oraz Psychoterapia Body-Mind z siedzibą w Poznaniu.
 • 2. Możliwość uczestniczenia w kursach i warsztatach Instytutu DMT mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów zamieszczanym każdorazowo w informacji o warsztacie na stronie www.instytutdmt.pl.
 • 3. Liczba uczestników kursów i warsztatów jest ograniczona.
  Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału.
  Organizator gwarantuje udział osobie, od której otrzymał formularz oraz opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora.
  W przypadku wielu chętnych, o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. Każdy uczestnik warsztatów powinien mailowo (rekrutacja@instytutdmt.pl) upewnić się u Organizatora, czy znajduje się na liście uczestników. Informacja o zakończeniu zapisów może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.
 • 4. Cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.
 • 5. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku zamknięcia grupy.
 • 6. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane na stronie w ogłoszeniu o konkretnym warsztacie. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem warsztatu.
 • 7. Organizator ma prawo zakończyć zapisy, jeśli liczba uczestników osiągnie maksymalną dopuszczalną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział, otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
 • 8. Organizator ma prawo do odwołania warsztatu, jeśli liczba uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.
 • 9. W przypadku pisemnej rezygnacji uczestnika z udziału w warsztatach, zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy tylko w terminie podawanym każdorazowo w ogłoszeniu o konkretnych warsztatach, zasada ta obowiązuje niezależnie od powodu rezygnacji.
 • 10. W przypadku cyklu warsztatów, jeśli zgłoszenie obejmuje całość cyklu, to opłata obowiązuje także w razie nieobecności czy rezygnacji, niezależnie od powodu nieobecności czy rezygnacji.
 • 11. W trosce o zdrowie innych uczestników oraz własne bezpieczeństwo nie należy uczestniczyć w warsztatach w razie zaraźliwych infekcji.
 • 12. Faktury za udział w warsztatach i kursach Instytutu DMT, będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres: rekrutacja@instytutdmt.pl.
 • 13. W związku z charakterem (ruchowym i psychoterapeutycznym) zajęć uczestnicy znając swoją dyspozycję jak i ograniczenia decydują o możliwym zaangażowaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów i kursów Instytutu DMT.
 • 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 • 15. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania działań podczas warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.
 • 16. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”.
 • 17. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).