Kestenberg Movement Profile (KMP)

dsc_3_720-m
Obserwacja bazująca na KMP ujawnia zarówno zasoby jak i ograniczenia w repertuarze ruchowym pacjenta. Terapeuci DMT mogą jednocześnie wzmacniać dostępne wzorce i rozwijać te słabo reprezentowane w ruchu pacjenta, tak aby mógł on zyskać optymalny dostęp do własnego niewerbalnego potencjału.
Susan Loman, Mark Sossin

Judith Kestenberg jako psychiatra i psychoanalityczka prowadząc wieloletnie obserwacje dzieci zauważyła wyraźne korelacje między tym co cielesne, ruchowe a rozwojem psychicznym, zauważyła jak aspekty cielesne i ruchowe odzwierciedlają aspekty psychiczne w relacji między dzieckiem a opiekunem. Łącząc wiedzę z zakresu analizy ruchu z teorią rozwojową Anny Freud opracowała wraz ze swoim zespołem współpracowników narzędzie, które mogłoby być pomocne do opisywania, diagnozy, leczenia i prewencji pacjentów od niemowląt po osoby dorosłe, zarówno indywidualnie jak i w diadzie czy całych rodzin.

 • Profil Ruchowy Kestenberg (KMP) jest więc wielowarstwowym narzędziem opisu i ilościowego zapisywania ruchu. Jest to systematyczna metoda wykorzystująca teorie Wysiłku/Kształtu, opracowane przez Rudolfa Labana i Warrena Lamba oraz integrująca psychosomatyczną i psychoanalityczną teorię rozwoju.
 • W ciągu swojej ponad czterdziestoletniej ewolucji, KMP było różnie wykorzystywane: jako etnograficzne narzędzie opisowe, sposób oceny osobowości, podstawa do oceny rozwoju czy jako narzędzie badawcze służące uchwyceniu indywidualnych i diadycznych wzorców interakcji.

Profil ruchowy KMP obejmuje 9 części:

 • Body Attitude – Postawa ciała
 • Tension Flow Rhythms – Rytmy przepływu napięcia
 • Tension Flow Attributes – Atrybuty przepływu napięcia
 • Precursors of Effort – “Przedwysiłek”
 • Effort – “Wysiłek”
 • BipolarShapeFlow – Dwubiegunowy przepływ kształtu
 • Unipolar Shape Flow – Jednobiegunowy przepływ kształtu
 • Shape Flow Design – Wzorzec przepływu kształtu (obecnie nie jest używany)
 • Shaping in Directions – Kształtowanie w kierunkach
 • Shaping in Planes – Kształtowanie w planach

Najbardziej istotne zastosowanie KMP ma jako narzędzie badawcze oraz w psychoterapii dzieci, niemowląt oraz dorosłych. W obrębie relacji terapeutycznej KMP:

 • jest pomocny w rozumieniu komunikacji niewerbalnej
 • dostarcza kompleksowego języka pomocnego w komunikacji z metapoziomu
 • potwierdza to co często intuicyjne, pomaga planować, monitorować zmianę
 • zwiększa umiejętności obserwowania przez terapeutę a także pogłębia jego zdolność do empatii, sprzyja skupieniu
 • jest pomocny w znalezieniu znaczenia, nadania sensu szerokiemu wachlarzowi zachowań.
Wiedza z zakresu KMP pomaga terapeucie DMT znaleźć znaczenie i nadać sens szerokiemu wachlarzowi zachowań. Pomaga ocenić co jest rozwojowe, co sprzyja budowaniu różnorodnych umiejętności. Koncepcje ruchowe związane z KMP oferują wiele możliwych interwencji opartych na teoretycznym rozumieniu tego co dzieje się w relacji. Kluczowe dla KMP koncepcje to: dostrojenie, dostosowanie, empatia, niedopasowanie.
Ponieważ KMP dotyczy obserwacji naturalnego procesu ruchu i nie wymaga od klienta podążania za specjalnymi instrukcjami – może być stosowany dla populacji w każdym wieku i etapie rozwoju, mówiących i niemówiących. KMP zarysowuje indywidualny poziom funkcjonowania rozwojowego, preferencji ruchowych (obejmujących mocne strony, możliwości oraz deficyty i słabości), obszar psychologicznej HARMONII i konfliktu oraz sposoby bycia w relacjach z innymi (w przeszłości i obecnie) Narzędzie służące do opisu i ilościowego ujęcia jakości ruchu.
facebook