Barbara Szamotulska Dziubich 

Asytsentka, psychoterapeutka DMT

Barbara Szamotulska Dziubich – psycholożka (SWPS Sopot), psychoterapeutka DMT/DMP (Instytut DMT w Warszawie) oraz facylitatorka EmotionAid® – metody opartej na podejściu Somatic Experiencing i opracowanej w International Trauma Healing Institute Izrael (ITI Izrael).

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wierna idei, że ciało i umysł są nierozłączne. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog na oddziale dzieci i młodzieży oraz oddziale dla dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, współpracując z Fundacją Wspierania Dzieci i Rodziny Anity Sumiły, z Ośrodkiem Diagnozy i Terapii „Jaspik” w Gdańsku, gdzie prowadziła terapię indywidualna i grupową dzieci oraz diagnozę wykrywania wczesnych cech spektrum autyzmu, w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (UCK) i na infolinii onkologicznej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Gdyni.

Barbara Szamotulska Dziubich
facebook