Izabela Guzek

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor

Absolwentka 2-letniego podyplomowego szkolenia „Families in Motion. Early Childhood Attachement and the Multisensory Movement Relationship” z dr. Suzi Tortorą. Szkoliła się w metodzie Ruchu Autentycznego uzyskując dyplom Institue for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Ukończyła psychologię klinicznej w SWPS w Warszawie oraz szkołę trenerów w Grupie TROP. Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz na kierunku Arteterapii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem, w latach 2007 – 2013 członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
Współtworzy Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba w Warszawie, gdzie pracuje terapeutycznie z dorosłymi, dziećmi i ich rodzinami, a także prowadzi szkolenia i warsztaty.
Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, po doświadczeniu traumy. Prowadzi terapię z dziećmi z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami odżywiania, a także zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością. Pracowała terapeutycznie na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 38 Warszawie. Przez 5 lat prowadziła terapię tańcem i ruchem z osobami ze spektrum autyzmu w Fundacji Synapsis. Współautorka książek „Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka” oraz „Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa.” wydanych przez GWP.