Anna Olejnik

Psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz pracą rozwojową. Prowadzi terapię w obszarze zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, terapię wspierającą dla osób w kryzysie, oraz terapię wspierającą rozwój emocjonalny u dzieci. Pracę terapeutyczną łączy z artystyczną pasją odwiedzając chore dzieci w szpitalach z fundacją Czerwone Noski – Klown w szpitalu.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w Centrum Psychoterapii oraz w Poradni Stresu Warszawie.

facebook