Penelope Best

Superwizor

Superwizor Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Prezes Europejskiego Stow. Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2007-2010; Koordynator Polskiego szkolenia w zakresie DMT, członek honorowy Brytyjskiego Stow. ADMP UK, uczy psychoterapii tańcem i ruchem w Rotterdamie oraz na Uniwersytecie Exeter, jest członkiem komisji certyfikującej Brytyjskiego Stow. DMT.
Specjalizuje się w uczeniu procesu twórczego, umiejętności w zakresie DMT i umiejętności superwizyjnych. Ma bogate doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i z dorosłymi, prowadzi badania nad zastosowaniem procesu twórczego w superwizji artepsychoterapeutów.
W latach 1992-2002 dziekan wydziału DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie.

facebook