Aleksandra Capiga-Łochowicz

Certyfikowana psychoterapeutka DMT, psychodramatystka, arteterapeutka

Aktualnie bierze udział w szkoleniu II stopnia z psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Jest  prezesem Polskiego Stowarzyszenia DMT i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od 2011 jest związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadziła grupy terapeutyczne  w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej i Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, a obecnie w Ośrodku Terapii Uzależnień. Odbyła staże na ww. oddziałach i w Klinice Nerwic. Współtworzyła Ośrodek Terapii i Rozwoju W ruchu, w którym pracuje indywidualnie i grupowo z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowym, chorobą nowotworową, osobami uzależnionymi, w depresji i kryzysie. Jest członkiem zespołu Centrum Terapii Dialog. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz indywidualne sesje rozwojowe korzystając z metod DMP.

ola