Aleksandra Capiga-Łochowicz

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizot DMT, psychodramatystka, arteterapeutka

Aktualnie bierze udział w szkoleniu II stopnia z psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia DMT i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła I stopień szkolenia MBT (Mentalization based Therapy) współorganizowany przez Anna Freud Center w Londynie i Laboratorium Psychoedukacji.
W latach 2011-2018 związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadziła grupy terapeutyczne w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Ośrodku Terapii Uzależnień. Odbyła staże na ww. oddziałach i w Klinice Nerwic.
W latach 2013-2018 była członkiem zespołu Centrum Terapii Dialog.
Współtworzyła Ośrodek Terapii i Rozwoju W ruchu, w którym pracuje indywidualnie i grupowo z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowym, chorobą nowotworową, osobami uzależnionymi, w depresji i kryzysie.

ola