Anna Szyniszewska-Łukasik

Mgr psychologii, psychoterapeutka tańcem i ruchem

Mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentka 4 –letniego szkolenia w Instytucie DMT – Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, rok ukończenia 2011. Od 10 lat związana z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, gdzie pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy. Pracowała z dziećmi z autyzmem, z osobami z nerwicą, uzależnionymi, z zaburzeniami jedzenia. Prowadzi liczne treningi psychologiczne, pracuje pod stałą superwizją. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in: w Ośrodku Terapii Uzależnień w Otwocku, ośrodku Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie. Pracuje wykorzystując różnorodne metody m.in.: metody aktywnej wyobraźni, ruchu autentycznego. Swoją edukację w dziedzinie psychoterapii tańcem i ruchem rozszerzała na licznych szkoleniach w Polsce i za granicą. Ukończyła również kurs dla osób prowadzących aktywne medytacje pod patronatem centrum w Punie. Na co dzień pracuje również w biznesie, od 20 lat na różnych stanowiskach zarządczych w HR. Jest coachem, team coachem, mentorem, trenerem, pracuje rozwijając mentorów i wyższą kadrę menadżerską. Odpowiada za tworzenie dużych programów rozwojowych. Zarządzała procesami szkoleń, rekrutacji oraz systemów motywacyjnych. Brała udział w sesjach AC jako assesor. Posiada również doświadczenie międzynarodowe w HR na poziomie Grupy Orange w Paryżu. Posiada liczne certyfikaty na prowadzenie szkoleń, m.in. Professional Selling Skills, Strategia Współpracy z Klientem, Zarządzanie Sprzedażą. Certyfikowany koordynator COPC. Certyfikowany coach ICC. Ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania i Marketingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Od wielu lat zasiada w komisji certyfikującej terapeutów w Polskim Stowarzyszeniu Terapii tańcem i ruchem.