Zuzanna Pędzich

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii tańcem i ruchem, współzałożycielka i wykładowca Instytutu DMT

Ukończyła studia magisterskie na wydziale DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Jako terapeuta tańcem i ruchem pracuje od 1997 roku. W latach 1997-2002 prowadziła terapię tańcem w Klinice Nerwic oraz na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w latach 2001-2005 w Centrum Onkologii w Warszawie. Pracuje indywidualnie i grupowo, specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniem lękowo-depresyjnym i z osobami po traumie. W latach 2007-2010 sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia DMT.
Ważniejsze publikacje: Z. Pędzich (red.) Psychoterapia Tańcem i Ruchem: Teoria i Praktyka, GWP, Sopot 2013, Z. Pędzich (red) Psychoterapia Tańcem i Ruchem: Terapia indywidualna i grupowa, GWP, Sopot 2013; Z. Pędzich, Psychoterapia tańcem i ruchem, w: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.) Psychoterapia. Szkoły i Metody. Wydawnictwo Eneteia, 2011