Zastosowanie tańców w kręgu
i elementów DMT
MIEJSCE

Warszawa

TERMIN

13 kwietnia 2019
Weekendowy moduł obejmie 15 godzin dydaktycznych szkolenia.
Zajęcia odbywają się w
SOBOTY: 11:00 – 19:00 i
NIEDZIELE: 9:30 – 14:30

OPIS

Zastosowanie Tańców w Kręgu i elementów terapii tańcem i ruchem w pracy grupowej – cykl warsztatów dla terapeutów, pedagogów, coachów i trenerów.

Cykl składa się z 5 warsztatów od marca do września 2018.

Wywodzące się z różnych kultur Tańce w Kręgu znajdują szerokie zastosowanie w psychoterapii tańcem i ruchem – spośród prekursorów DMT stosowała je m.in. Blanche Evan. Zostały zebrane przez niemieckiego profesora tańca, Bernarda Wosiena, który jako pierwszy docenił ich wartość terapeutyczną i poświęcił większość życia na ich odszukanie. Każdy z tańców ma swoje symboliczne znaczenie.

W pracy grupowej tańce te mogą służyć:

 • stworzeniu struktury,
 • integracji grupy, budowaniu zaufania,
 • zwiększeniu świadomości społecznej, poczucia więzi w grupie,
 • wprowadzeniu tematu do pracy z grupą,
 • nauce konkretnej kategorii ruchu związanej z określonym zachowaniem/postawą,
 • bezpiecznemu wyrażeniu emocji, angażującego wszystkich uczestników,
 • wprowadzeniu elementu relaksacji i zabawy,
 • jako rytuał rozpoczynający i kończący zajęcia.

Tańce te mogą być stosowane dla urozmaicenia różnego rodzaju szkoleń, w pracy terapeutycznej, jak również w formie osobnych zajęć z Tańców w Kręgu.

Planowany terminarz

5 weekendów od kwietnia do października 2019 w Warszawie.

13-14.04 – Budowanie społeczności
18-19.05 – Tańce mocy
15-16.06 – Tańce medytacyjne
14-15.09 – Opowieści w ruchu
12-13.10 – Wyzwania

W programie

Uczestnicy otrzymają muzykę do tańców w kręgu.

 • nauka 35 Tańców w Kręgu, w wersjach oryginalnych i uproszczonych, możliwych do zastosowania z osobami z ograniczeniami ruchowymi,
 • omówienie symboliki tańca i znaczenia poszczególnych kroków,
 • omówienie celu i sposobu ich zastosowania dla poszczególnych grup,
 • przejście od tańca w kręgu do rozwinięcia tematu w ruchu improwizowanym.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Absolwentka wydziału terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie, nauczyciel w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii tańcem i ruchem prowadzonym przez Instytut DMT, którego jest współzałożycielem. Sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia DMT w latach 2007-2010, członek Komisji Etycznej EADMT. Pracuje w zawodzie od 1997r, ma wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w psychiatrii i w psychoonkologii. Prowadzi warsztaty rozwojowe z zakresu DMT, Ruchu Autentycznego, Tańców w Kręgu.
Inwestycja

Koszt przy opłacie za całość 2000 zł (5 warsztatów po 15 godz.),
przy płatności jednorazowej koszt pojedynczego warsztatu wyniesie 450zł.
Miejsce można zarezerwować dokonując przedpłaty 250zł
z dopiskiem „cykl warsztatów – całość” lub „cykl warsztatów – kwiecień”.
Pozostałą część kwoty należy uregulować do 22 marca.
Przedpłata jest zwrotna przy rezygnacji do 18 marca.

Zapisy

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem kwalifikacyjnym
przyjmujemy pod adresem:
info@przystanruchu.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.