NAUCZYCIELE W INSTYTUCIE DMT

Dr Beatrice Allegranti

Psychoterapeuta, badacz i superwizor DMT, wykładowca, tancerka i choreograf. Pracuje na Uniwersytecie Roehampton pełniąc funkcję Reader in Dance Movement Psychotherapy. Jest współtwórcą i dyrektorem Centre for Arts Therapies Research.

Justyna Bajew

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Instytucie DMT.  Absolwentka UAM w Poznaniu, szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez PTP, całościowego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017  pełniła funkcję prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie jest w Komisji Etycznej .

Karolina Bryl

Karolina Bryl, Ph.D., R-DMT / DMP, CMA, RMST/E – Certifikowana psychoterapeutka Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem i certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem American Dance Therapy Association.

Jill Bunce

Wykładowca Terapii Tańcem i Ruchem na Uniwersytecie Derby, psychoterapeuta i superwizor DMT. Jest szczególnie zainteresowana neuropsychiatrią i immunologią, pracuje m.in. z osobami starszymi i z osobami z chorobą Parkinsona.

Aleksandra Capiga-Łochowicz

Certyfikowana psychoterapeutka DMT, psychodramatystka, arteterapeutka
Aktualnie bierze udział w szkoleniu II stopnia z psychodramy Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie.

Lorna Hauff

Psychoterapeutka i superwizor DMT z 20-letnim doświadczeniem w pracy klinicznej, pracowała z osobami z psychozą, zaburzeniami OCD, zaburzeniami odżywiania, z osobami upośledzonymi, z osobami z depresją, ADHD, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Karni Ishai

Analityk jungowski, psychoterapeuta tańcem i ruchem, superwizor. Od ponad 28 lat pracuje z różnymi grupami klientów, szkoli terapeutów, pracuje w prywatnej praktyce. W swojej pracy terapeutycznej łączy „Aktywną Wyobraźnię”…

Agnieszka Kacprzak

Psycholog (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w oddziale dziennym psychiatrii, w poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz gabinecie prywatnym. Jako wykładowca współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej. Prowadzi terapię rodzinną, indywidualną i par. W Instytucie DMT prowadzi wykłady z psychopatologii dzieci i młodzieży.

Dorota Kaja

Psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Instytucie DMT prowadzi wykłady z psychologii rozwojowej oraz psychopatologii dorosłych.

Anna Kowalska-Catalano

Psychoterapeutka DMT, specjalizująca się w pracy metodą Ruchu Autentycznego.
Członkini Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia DMT w poprzedniej kadencji, członkini zespołu Polskiego Instytutu DMT.

Jeannette MacDonald

Psychoterapeuta i superwizor DMT. Nauczyciel teorii, umiejętności i metod DMT.
Profesor wizytujący w Apollo Arts Education w Chinach, na kierunku magisterskim DMT w Barcelona Autonomous University w Hiszpanii…

Dr Bonnie Meekums

Psychoterapeuta zrzeszony w Brytyjskiej Radzie Psychoterapii, psychoterapeuta tańcem i ruchem rozpoznawalna na całym świecie – uczyła w USA, Chinach, Indiach, Nowej Zelandii i w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce, na Litwie i w Chorwacji.

Izabela Guzek

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT, psycholożka. Absolwentka 2-letniego podyplomowego szkolenia „Families in Motion. Early Childhood Attachement and the Multisensory Movement Relationship” z dr. Suzi Tortorą.

Anna Olejnik

Psychoterapeutka pracująca w nurcie integracyjnym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz pracą rozwojową.

Zuzanna Pędzich

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii tańcem i ruchem, współzałożycielka i wykładowca Instytutu DMT. Ukończyła studia MBA Uniwersytetu Minnesota oraz SGH…

Ewelina Rechimbach

Certyfikowana psychoterapeutka – analityk grupowy (nr 56), trenerka rozwoju osobistego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wykładowca. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną (APS)…

Susan Scarth

Psychoterapeuta i Superwizor DMP certyfikowany przez ADMP UK, certyfikowany analityk ruchu, ukończyła również szkolenie z zakresu psychoterapii sensomotorycznej. Prezes organizacji charytatywnej Moving Forth działającej na terenie Szkocji, terapeuta, superwizor, wykładowca, coach ruchowy.

Agnieszka Sokołowska

Nauczycielka w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (od 2010) oraz w Akademii Umiejętności Społecznych (DK Łowicka, od 2011) w Programie Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu. Z wykształcenia jest psychologiem, terapeutką i superwizorką psychoterapii tańcem i ruchem, nauczycielką języka ruchu w podejściu Laban Bartenieff oraz BodyMind Dancing oraz trenerką.

Małgorzata Wiśniewska

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia DMT w poprzedniej kadencji.