Warsztaty
PODSTAWY DMT
MIEJSCE

Poznań

TERMIN

5 – 6 kwietnia 2024 roku

Warsztaty odbędą się w godzinach:
Piątek od 17:00 do 21:00
Sobota od 10:00 do 18:00

OPIS

Dwudniowy warsztat z podstaw DMT dedykowany jest dla osób pełnoletnich, które chcą poznać bliżej dziedzinę DMT, bez względu na dotychczasowe doświadczenia taneczne, ruchowe czy terapeutyczne.

Również dla osób, które planują podjąć kształcenie w Instytucie DMT.

Warsztat obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Cele warsztatów
  • zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych w psychoterapii tańcem i ruchem;
  • wprowadzenie w dziedzinę terapii, w której wewnętrzna zmiana dokonuje się poprzez ruch, taniec i inne doświadczenia ciała.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia.
Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wyższymi uczelniami ucząc świadomości ciała, symboliki ciała terapii tańcem, improwizacji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt

Całość: 750 zł

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy