Dorota Prażmowska – specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży

Konsultacje psychiatryczne

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1996 roku, 4-letnie szkolenie z Psychoterapii Integracyjnej w SPCH oraz dwuletnie szkolenie podyplomowe w Terapii Rodziny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ma za sobą roczne szkolenie i staż w zakresie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci nadpobudliwych (z ADHD) w Klinice Psychiatrii Dziecięcej AM w Warszawie. Diagnosta ADOS-2 (Certyfikat z wykorzystania skali w badaniach klinicznych). Przeszkolenie w zakresie testu przesiewowego pod kątem autyzmu STAT (dzieci 2-3 r.ż.).
Przez wiele lat pełniła funkcję starszego asystenta w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

facebook