MIEJSCE

WERSJA ON-LINE

TERMIN

ŚRODY: g. 19 – 20. 45

PLANOWANY POCZĄTEK 8 listopada 2023

10 cotygodniowych spotkań ( z wyłączeniem okresu świątecznego)

OPIS
PRAKTYKA CIAŁO – UMYSŁ z wykorzystaniem narzędzi DMT i MINDFULNESS oraz pracy z ciałem.
10-TYGODNIOWY CYKL ukierunkowany jest na poznanie i doświadczenie pomocnych sposobów radzenia sobie ze stresem, rozluźniania napięć w ciele, budowanie świadomości połączeń ciało-umysł, regulację systemu nerwowego, umiejętność wzmacniania równowagi i dobrostanu psycho-fizycznego. Innymi słowy na regenerację i ukojenie.
Wprowadzi również w istotę myślenia o człowieku jako o psycho-fizycznej lub psycho-fizyczno-duchowej całości.

DMT & Mindfulness

Przez wieki obowiązywał sposób myślenia o ciele i umyśle jako odrębnych, a nawet przeciwstawnych rzeczywistościach.  Najnowsze badania i praktyka pokazują, że jest wręcz przeciwnie – ciało i umysł to system naczyń doskonale połączonych i skomunikowanych. Wszelkie próby ich separacji prowadzą do rozszczepienia i somatyzacji problemów emocjonalnych, psychicznych. Coraz bardziej doceniamy wartość ucieleśnionego doświadczenia w procesie uczenia się, rozwoju, dążenia do dobrostanu i równowagi psycho-fizycznej. Nad taką integracją od wielu lat pracujemy w ramach psychoterapii DMT. Także coraz bardziej popularny Mindfulness jest stosowany w różnych formach terapii depresji i zaburzeń lękowych, pokazując jak świadoma praca z połączeniami ciało-umysł, z uważnym oddechem, mogą pomóc zmniejszyć nadmierne pobudzenie układu nerwowego, a także rozwijać dostęp do stanu odprężenia i odporności psychicznej.

Aby skorzystać z dorobku obu dziedzin  spotkania będą się odbywały w rytmie naprzemiennym: praktyka DMT i Mindfulness, takie połączenie i rytm ma wspierać proces budowania równowagi ciało-umysł.

W jaki sposób będziemy pracować?
  • W ramach spotkań DMT będziemy pracować poprzez działania z elementami ruchu, tańca, pracy z ciałem, w tym elementy Body Mind Centering, LBMS, praktyki somatycznej, symboliki ciała, relaksacji.

  • W ramach spotkań Mindfulness będziemy zakorzeniać się w chwili obecnej oraz pracować z samoakceptacją poprzez uważnościowe praktyki medytacyjne, takie jak między innymi uspokajanie umysłu, spoczywanie z oparciem na dźwięku, skan ciała czy praktyka miłującej życzliwości wobec siebie i innych.
  • Uczestnicy będą badać jak ciało może stanowić bazę integracji ciało-umysł, jak może stać się kotwicą dla bycia tu i teraz.

  • W ramach każdego spotkania będzie też czas na omówienie doświadczeń, pytania i wspólną refleksję w atmosferze swobody i zaufania.

    Choć proces będzie przebiegał online, to będzie miał charakter interaktywny, włączając pracę w dwójkach i małych grupach.

  • Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają materiały/ zadania do praktykowania przed kolejnym spotkaniem.

    W razie potrzeby każdy uczestnik będzie maił możliwość jednego dodatkowego indywidualnego spotkania online w trakcie cyklu.

Prowadzący

Image
Nauczycielka w Instytucie DMT, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz pracą rozwojową. Prowadzi terapię w obszarze zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, terapię wspierającą dla osób w kryzysie, oraz terapię wspierającą rozwój emocjonalny u dzieci. Pracę terapeutyczną łączy z artystyczną pasją odwiedzając chore dzieci w szpitalach z fundacją Czerwone Noski – Klown w szpitalu.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w Centrum Psychoterapii oraz w Poradni Stresu Warszawie.
Nauczyciel i praktyk Mindfulness, absolwent Certyfikowanego Kurs Mindfulness Association Polska oraz Szkolenia Nauczycielskiego MBLC (Mindfulness Based Living Course), które zaowocowało otrzymaniem Certyfikatu. Swoją praktykę poddaje superwizji w Mindfulness Association Polska. Autor projektu Mindful Lama popularyzującego idee i praktykę Mindfulness.
Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt

Przy płatności całości do końca czerwca: 850 zł, przy płatności w ratach: 890 zł – I wpłata – zadatek rezerwujący miejsce 450 zł, II rata (płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem) – 440 zł

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest zgłoszenie mailowe oraz wpłata.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń i wpłat.

W sytuacji rezygnacji lub nieobecności opłaty nie podlegają zwrotowi.

facebook