Agnieszka Sokołowska

Superwizorka i psychoterapeutka tańcem i ruchem

Nauczycielka w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (od 2010) oraz w Akademii Umiejętności Społecznych (DK Łowicka) w Programie Arteterapia – kultura przeciwko wykluczeniu. Jest również nauczycielką ruchu w podejściu Laban Bartenieff oraz trenerką. Ukończyła szkolenie certyfikujące: w Laban/Bartenieff International Movement Studies. Pracuje indywidualnie i grupowo. Często z osobami, które przeszły już werbalną terapię lub są coachami, trenerami, pracują z ludźmi i chcą lepiej siebie rozumieć, mieć głębszy kontakt ze sobą i innymi, poszerzony o sferę niewerbalną. Pomaga m.in. osobom cierpiącym na zaburzenia jedzenia, lęki, depresje, choroby psychosomatyczne oraz tym, którzy doznali w swoim życiu przemocy lub są w kryzysowej sytuacji. Współtworzy Off Words – twórcze metody w rozwoju ludzi *Obraz * Ruch * Słowo.
W Instytucie DMT uczy analizy i obserwacji ruchu w perspektywie Laban/Bartenieff Movement System.