NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA – 2023/24

Kryteria przyjęcia na pierwszy rok szkolenia

Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełniają poniższe wymogi:

1
Wykształcenie wyższe – preferowane humanistyczne. Rozpatrujemy także zgłoszenia studentów ostatnich lat studiów wyższych, jednakże uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia uwarunkowane jest okazaniem dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
1
Dysponowanie szerokim zakresem ruchu – co najmniej 2 lata regularnej praktyki tańca lub ruchu, zapewniające dostęp do różnych jakości ruchowych (szczególnie polecamy taniec współczesny).
1
Predyspozycje do pracy z ludźmi
1
Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT

Nabór trwa i jest dwuetapowy

01.

Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz odbycie warsztatu ``Podstawy DMT``
02.
Sesja kwalifikacyjna, obejmująca:
  • uczestnictwo w godzinnej sesji
    ruchowej, która odbywa się w małej grupie – w jej trakcie przyglądamy
    się zakresowi ruchu kandydatów, oraz umiejętnościom nawiązywania relacji
    ruchowej
  • uczestnictwo w indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej, której tematem
    są m.in. refleksje dotyczące sesji ruchowej
Zapisy

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz znajdujący się obok. Formularz na najbliższą edycję prosimy nadsyłać od października 2022 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować
mailowo pod adres:
szkolenia@instytutdmt.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać dopiero od połowy 2022 r.