NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA

Kryteria podstawowe przystąpienia do szkolenia

Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełniają poniższe wymogi:

1
Wykształcenie wyższe – preferowane humanistyczne. Rozpatrujemy także zgłoszenia studentów ostatnich lat studiów wyższych, jednakże uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia uwarunkowane jest okazaniem dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
1
Dysponowanie szerokim zakresem ruchu – co najmniej 2 lata regularnej praktyki tańca lub ruchu, zapewniające dostęp do różnych jakości ruchowych (szczególnie polecamy taniec współczesny).
1
Predyspozycje do pracy z ludźmi
1
Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT

Nabór trwa i jest dwuetapowy

01.

Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz odbycie warsztatu ``Podstawy DMT``
02.
Sesja kwalifikacyjna, obejmująca:
  • uczestnictwo w godzinnej sesji ruchowej, która odbywa się w małej grupie – w jej trakcie przyglądamy
    się zakresowi ruchu kandydatów, oraz umiejętnościom nawiązywania relacji
    ruchowej
  • uczestnictwo w indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej, której tematem
    są m.in. refleksje dotyczące sesji ruchowej
Zapisy

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz znajdujący się obok, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 350 zł

NR KONTA 47 1140 2004 0000 3202 3523 3246, w tytule przelewu należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło: „Opłata rekrutacyjna”

Następnie, po otrzymaniu informacji o terminie sesji kwalifikacyjnej, należy uiści opłatę za udział w niej, w wysokości 400 zł

Dodatkowe pytania prosimy kierować
mailowo pod adres:
rekrutacja@instytutdmt.pl

Formularz zgłoszeniowy – rekrutacja na 4-letnie szkolenie od 2024 r.

    facebook