VI EDYCJA SZKOLENIA – POCZĄTEK STYCZEŃ 2021

Kryteria przyjęcia na pierwszy rok szkolenia

Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełniają poniższe wymogi:

1
Wykształcenie wyższe – preferowane humanistyczne. Rozpatrujemy także zgłoszenia studentów ostatnich lat studiów wyższych, jednakże uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia uwarunkowane jest okazaniem dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
1
Dysponowanie szerokim zakresem ruchu – co najmniej 2 lata regularnej praktyki tańca lub ruchu, zapewniające dostęp do różnych jakości ruchowych (szczególnie polecamy taniec współczesny).
1
Predyspozycje do pracy z ludźmi
1
Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT

Nabór jest dwuetapowy i rozpoczyna się w 2019 roku”

01.
Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
02.
Sesja kwalifikacyjna, obejmująca:
  • uczestnictwo w godzinnej sesji
    ruchowej, która odbywa się w małej grupie – w jej trakcie przyglądamy
    się zakresowi ruchu kandydatów, oraz umiejętnościom nawiązywania relacji
    ruchowej
  • uczestnictwo w indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej, której tematem
    są m.in. refleksje dotyczące sesji ruchowej
Zapisy

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem kwalifikacyjnym
przyjmujemy pod adresem:
szkolenia@instytutdmt.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy