MIEJSCE

Warszawa, ul. Grochowska 262,

Sala konferencyjna, I piętro

TERMIN

13 – 14 września 2024 roku

Warsztaty odbędą się w godzinach:
Piątek od 17:00 do 21:00
Sobota od 10:00 do 18:00

OPIS

Dwudniowy warsztat z podstaw DMT dedykowany jest dla osób pełnoletnich, które chcą poznać bliżej dziedzinę DMT, bez względu na dotychczasowe doświadczenia taneczne, ruchowe czy terapeutyczne.

Również dla osób, które planują podjąć kształcenie w Instytucie DMT.

Warsztat obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Cele warsztatów
  • zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych w psychoterapii tańcem i ruchem;
  • wprowadzenie w dziedzinę terapii, w której wewnętrzna zmiana dokonuje się poprzez ruch, taniec i inne doświadczenia ciała.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii tańcem i ruchem.
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest polską delegatką .do Europejskiego Stowarzyszenia DMT. Jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Oprócz 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem, ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-Mind Centering.a w ramach analizy ruchu szkoliła się m.in. z Kestenberg Movement Profile - KMP

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.

Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi, z osobami zmagającymi się z problematyką wynikającą ze spektrum autyzmu jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych i młodzieży.

Jest współautorką dwutomowej pozycji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Regulamin warsztatów

Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez nasza stronę jest jednoznaczne z akceptacją “Regulaminu kursów i warsztatów Instytutu DMT”, który jest dostępny na stronie: https://www.instytutdmt.pl/regulamin-warsztatow/.

Koszt

Całość: 750 zł

Można zapłacić w całości lub w dwóch ratach: 400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu oraz reszta kwoty najpóźniej 6 tygodni przed warsztatami. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza obok.
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy

    facebook