Warsztaty
PODSTAWY DMT
MIEJSCE

Poznań

TERMIN

24 – 25 listopada 2023

Warsztaty odbędą się w godzinach:
Piątek od 17:00 do 21:00
Sobota od 11:00 do 19:00

DLA KOGO
Dla osób pełnoletnich, które wzięły udział w I części i chcą głębiej poznać dziedzinę DMT, jak również dla osób, które planują wziąć udział w 4-letnim szkoleniu DMT.
Jakie trzeba spełnić warunki:

Warsztaty są dla wszystkich osób pełnoletnich, nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymagań.

Dlaczego warto:

Bogactwo analizy ruchu i jej obecność w terapii tańcem i ruchem wiąże się z możliwościami jaki daje, począwszy od nieoceniającego, opisowego sposobu obserwacji i notowania ruchu pacjenta poprzez wyklarowanie preferencji przestrzennych i wzorców ruchu w relacji aż do informacji diagnostycznych pozwalających na doprecyzowanie celów terapii oraz dobranie interwencji ruchowych. 

O tym, że postawa ciała, gesty i ruch odzwierciedlają obronę przed agresja, niepokojem czy uczuciami związanymi z seksualnością pisał Wilhelm Reich. Z kolei Judith Kestenberg połączyła swoje obserwacje dzieci z teorią Anny Freud dotyczącą rozwoju dziecka. Zobaczyła ona i opisała w jaki sposób poszczególne fazy rozwojowe przejawiają się w ruchu.  

Badania nad przejawami naszej emocjonalności w jakościach ruchowych wskazują na istniejące powtarzalne wzorce, jasny związek między kształtem, napięciem w ciele, kierunkiem ruchu a wyrazem emocjonalnym. Okazuje się, że nasz poziom empatii wiąże się z repertuarem ruchowym, dostępem do szerokiego spektrum jego jakości.

Nasz repertuar możemy  rozwijać w ruchu z innymi, a nie zatrzymując się jedynie na istotnej przyjemności ze wspólnego ruchu możemy zauważyć jego wielopoziomowe pozytywne działanie. Od  poczucia ożywienia w ciele, witalizacji poprzez możliwości wyrażenia siebie, swoich uczuć aż do wewnętrznej integracji i poczucia wspólnoty.

 • Podczas 14-godzinnych warsztatów zaprezentowane zostaną bardziej zaawansowane zagadnienia z zakresu psychoterapii tańcem i ruchem bazujące między innymi na analizie i obserwacji ruchu oraz empatii kinestetycznej.
 • dowiesz się więcej o praktyce metody DMT;
 • poznasz podstawy praktyki LBMS (Laban Bartenieff Movement System), który może być bazą do diagnozy i interwencji;
 • poznasz podstawy teoretyczne o raz krótką historię powstania systemu obserwacji i analizy ruchu;
 • odkryjesz własne preferencje ruchowe, ich potencjał oraz wpływu na relacje, które budujemy z innymi ludźmi;
 • poznasz emocjonalne aspekty odzwierciedlone w jakościach ruchowych;
 • doświadczysz związku między empatią i repertuarem ruchowym;
 • poznasz liczne możliwości zastosowania analizy ruchu zarówno w obrębie terapii tańcem jak i w innych dziedzinach;
 • popraktykujesz zauważenie i nazwanie tego co sprawia, że poruszanie się, szczególnie ruch/taniec w grupie ma znaczenie terapeutyczne;
 • wyjedziesz w warsztatu z praktyczną wiedzą w zakresie: umiejętności nazywania podstawowych kategorii z zakresu analizy ruchu, rozróżniania podstawowych jakości ruchowych podczas obserwacji, świadomości ciała, ruchu i własnych preferencji ruchowych, związku jakości ruchowych z cechami temperamentalnymi, empatycznej komunikacji niewerbalnej;
 • otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.
Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia . Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wyższymi uczelniami ucząc świadomości ciała, symboliki ciała terapii tańcem, improwizacji.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji „Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Koszt

Całość: 750 zł

Możliwa płatność w dwóch częściach:

400 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu + 350 zł najpóźniej do 31.10.2023 r.

Zapisy

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.
Ewentualne pytania przyjmujemy pod adresem:

rekrutacja@instytutdmt.pl

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy