"Widzieć Inaczej"
Przegląd systemów analizy i obserwacji ruchu
MIEJSCE

Warszawa

TERMIN

14-15 marca 2020
Warsztaty odbędą się w godzinach:
SOBOTY: 10:00 – 18:00 i
NIEDZIELE: 9:00 – 14:00

OPIS

Warsztat dr Karoliny Bryl – WIDZIEĆ INACZEJ – w ramach obchodów 15-lecia Instytutu DMT – poświęcony będzie wybranym opublikowanym systemom i narzędziom diagnostycznym, służącym do analizy i obserwacji ruchu.

Wśród opublikowanych systemów  najczęściej wykorzystywany jest system Labana [Laban Movement Analysis] aczkolwiek inne opublikowane systemy (narzedzia diagnostyczne) tj.: Kestenberg Movement Profile (KMP), Behavior Rating Instrument for Autistic and Other Atypical Children (BRIAAC), Movement Psychodiagnostic Inventory (MPI), Nonverbal Assessment of Family Systems (NVAFS) czy Movement Pattern Analysis (MPA) są zdecydowanie mniej znane i rzadziej używane.

Podczas tego warsztatu przyjrzymy się właśnie tym systemom, a także aspektom zachowania niewerbalnego obserwowanego w pracy terapeutycznej. Ponad to uczestnicy będą mięć możliwość zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi projektowania zindywidualizowanej nieformalnej oceny zachowań niewerbalnych.

  • Według przeglądu ADTA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem) 53% terapeutów DMT posługuje się w pracy terapeutycznej nieformalnymi narzędziami analizy i obserwacji ruchu służącymi do rozpoznania problematyki klienta, oceny możliwości i potencjału ruchowego, oceny diagnostycznej, a także do pomiaru procesu terapeutycznego. Wielu terapeutów wskazuje, że najczęściej używa nieformalnych systemów analizy i obserwacji ruchu zaprojektowanych na potrzeby konkretnego klienta. Znacznie rzadziej wykorzystywana jest ocena formalna czy opublikowane narzędzia służące do oceny zachowania niewerbalnego oraz ruchu klientów.

  • W pracy terapeutycznej oceniamy także umiejętności komunikacyjne i społeczne oraz funkcjonowanie emocjonalne. Inne aspekty które podlegają analizie zachowań niewerbalnych to między innymi: świadomość ciała, radzenie sobie ze stresem i stresorami, regulacja afektu, obraz ciała, przywiązanie, funkcjonowanie poznawcze, umiejętność dostosowania się do zmieniającej się sytuacji życiowej, indywidualne cechy klienta (wzorce ruchowe) i funkcjonowanie rozwojowe.
Prowadząca
Image
Certifikowana psychoterapeutka Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz American Dance Therapy Association. Certyfikowana Analityk Analizy i Obserwacji Ruchu wg Labana (CMA), analityk Kestenberg Movement Profile (KMP) oraz Movement Psychodiagnostic Inventory (MPI), Terapeutka Somatyczna i Edukator Ruchu Somatycznego (RMST/ RSME). Doktor nauk w dziedzinie Terapii Kreatywnych na Universytecie Drexel w Fhiladelfii, USA. Obecnie Post-Doctoral Resaearch Fellow na wydziale Creative Arts Therapies na Universytecie Drexel w Fhiladelfii, USA. Wkłada: DMT, badania naukowe w psychoterapii/terapiach kreatywnych, anatomię / kinezjologię, oraz systemy obserwacji i analizy ruchu - w Polsce, USA, Chinach i Indiach. Jest adiunktem na Uniwersytecie Drexel i w Instytucie Kinections w Rochester. Gościnnie wykłada na Pace University w Nowym Jorku oraz w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
Inwestycja
  • 450 zł do 10 stycznia przy płatności całości
    – po 1o stycznia i w ratach 490 zł,
  • Aby zarezerwować miejsce należy wpłacić całość lub przedpłatę w wysokości 250 zł
  • Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
  • Ilość miejsc jest ograniczona.
  • W przypadku rezygnacji zwrot wpłaty możliwy jest tylko do 10 stycznia 2020 r.
  • NR KONTA 80 1050 1025 1000 0090 9382 8383 ING BANK ŚLĄSKI S.A. W tytule przelewu należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło „Widzieć inaczej„
Zapisy

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem kwalifikacyjnym
przyjmujemy pod adresem:
szkolenia@instytutdmt.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy