Całościowe, profesjonalne
szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem
4-letnie szkolenie DMT – najbliższa edycja – X 2024 – TRWA NABÓR

Szkolenie ma charakter podyplomowy. Pierwszy rok jest wstępem do psychoterapii tańcem i ruchem a trzy kolejne lata kontynuacją nauki w celu uzyskania kompetencji psychoterapeuty tańcem i ruchem.
Program szkolenia został opracowany pod kierunkiem Penelopy Best, ówczesnej dziekan wydziału DMT Uniwersytetu Roehampton w Londynie, na bazie wieloletnich doświadczeń brytyjskich.
W czteroletnim programie uwzględnione są wytyczne zawarte w projekcie Ustawy, o niektórych zawodach medycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczącej specjalizacji w psychoterapii oraz wskazania Rady Psychoterapii – celem przygotowania do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej.
Szkolenie spełnia najwyższe kryteria – pełnej profesjonalności – określone przez EADMT-Europejskie Stowarzyszenie DMT i jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
Pozytywne ukończenie szkolenia jest niezbędne, aby otrzymać Dyplom Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem Instytutu DMT. Otrzymanie dyplomu umożliwia następnie ubieganie się o certyfikat przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz dalszy rozwój zawodowy. Nasze dyplomy są honorowane w Europejskim Stowarzyszeniu DMT.

Prowadzący

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców polskich i brytyjskich – WYKŁADOWCY.
Nasza kadra to doświadczeni psychoterapeuci i superwizorzy DMT, a w zakresie przedmiotów ogólnoterapeutycznych współpracujemy z doświadczonymi szkoleniowcami innych podejść co wspiera integratywny charakter szkolenia.
W soboty i niedziele wykładowcy DMT z Wielkiej Brytanii prowadzą w sumie 30% zajęć.

Miejsce

Instytut DMT zapewnia odbywanie się zjazdów weekendowych w odpowiednio dużej przestrzeni umożliwiającej swobodny ruch grupy szkoleniowej.

Płatność

W bieżącej edycji czesne wynosi:

 •  ok. 910 zł miesięcznie,
 • W kolejnej edycji, w związku z inflacją i wzrostem kosztów, opłata wyraźnie wzrośnie

Opłaty wnoszone są w ratach miesięcznych przed każdym zjazdem.

Kryteria przyjęcia na szkolenie

Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełnią poniższe wymogi:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane humanistyczne
 • Predyspozycje do pracy z ludźmi
 • Dysponowanie szerokim zakresem ruchu, co powinno być potwierdzone przynajmniej dwuletnią nauką tańca w określonej technice lub regularnym uczestnictwem w zajęciach opartych na tańcu/ruchu prowadzących do zwiększenia świadomości ciała i ruchu (np. warsztaty DMT, tańca terapeutycznego, choreoterapii)
 • Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT
 • Przesłanie drogą mailową poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia na 4-letnie szkolenie
 • Uczestnictwo w sesji kwalifikacyjnej obejmującej część ruchową i rozmowę indywidualną. Na kwalifikacje są zapraszane tylko osoby, które spełniły wszystkie powyższe warunki.
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Czas trwania

Obecnie trwa jeszcze V edycja szkolenia, jednak NABÓR na VI edycję już rozpoczęliśmy. Całościowe szkolenie trwa 4 lata i składa się z regularnie odbywających się trzydniowych zjazdów weekendowych (piątek 12:30 – niedziela 16:00). W sumie odbędą się 33 zjazdy – po 9 zjazdów w trzech pierwszych latach i 6 zjazdów w ostatnim roku.  Szkolenie odbywa się w grupie 18-24 osobowej. Po czteroletnim procesie uczenia się uczestnicy uzyskują Dyplom ukończenia 4-letniego szkolenia w Instytucie DMT, który umożliwia ubieganie się o Certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem.

Program

Akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, zgodny z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia DMT program 4-letniego szkolenia składa się z regularnie odbywających się trzydniowych zjazdów weekendowych, przez okres 9 miesięcy w roku.
Pierwszy rok szkolenia poświęcony jest podstawom psychoterapii, drugi zagadnieniom terapii w pracy z dziećmi, trzeci – pracy z dorosłymi. Na czwartym roku szkolenia studenci uczą się pracy indywidualnej z wybranymi populacjami pacjentów. Ostatni rok szkolenia przygotowuje także do egzaminu końcowego, który zawiera opracowanie szkoleniowe opisu przypadku na podstawie praktyki własnej.

Przedmioty

Przedmioty te są prowadzone pod kątem ich zastosowania w psychoterapii tańcem i ruchem. Większość zjazdów jest poświęcona pracy z różnymi grupami zaburzeń psychicznych, tak więc np. w 2 roku jest osobny zjazd poświęcony pracy z dziećmi autystycznymi, z zaburzeniami odżywiania itp. W ramach zjazdu odbywają się wykłady, warsztaty, proces grupowy, praca w małych grupach roboczych oraz moduł superwizyjny. Nauczanie obejmuje zagadnienia: teoria DMT, praktyka DMT – budowanie relacji terapeutycznej, ustanawianie kontraktu, interwencje terapeutyczne, analiza i obserwacja ruchu.

Zjazdy

Zjazdy trwają od piątku do niedzieli. W piątki odbywa się 6 godzin zajęć prowadzonych przez polskich nauczycieli.
Obejmuje to przedmioty ogólne związane z wiedzą psychoterapeutyczną, jak:

 • psychologia rozwojowa,
 • psychopatologia dzieci, dorosłych
 • teoria procesu grupowego
 • podstawowe kierunki psychoterapii,
 • diagnoza psychoterapeutyczna,
 • podstawy funkcjonowania służby zdrowia,

jak i przedmioty związane ściśle z DMT:

 • analiza ruchu, historia DMT, Ruch Autentyczny,

Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta.
Pomiędzy zjazdami studenci mają określone zadania z obserwacji i analizy ruchu.
Szkolenie jest zgodne z wymogami szkoleń brytyjskich, które mają charakter akademicki, w związku z czym obejmuje różnorodne formy egzaminów z wykładanych przedmiotów oraz prace pisemne, które są podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów i semestrów.

Na przestrzeni 4 lat szkolenia każdy ze studentów odbywa także:

01.

Praktykę kliniczną

Polega ona na prowadzeniu grupowej i indywidualnej psychoterapii tańcem i ruchem, najpierw z dziećmi, potem dorosłymi (min 160 godzin).

02.

Superwizję indywidualną

Superwizję indywidualną swojej pracy klinicznej (minimum 50 godzin).

03.

Terapię własną

Terapię własną w czasie trwania szkolenia (minimum 100 godzin)

04.

360-godzin stażu

W placówkach zajmujących się psychoterapią – staż umożliwia bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów oraz poznanie zasad pracy zespołów terapeutycznych

Ukończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.