MIEJSCE

ON-LINE, Platforma Zoom Instytutu DMT

TERMIN

9-10 stycznia 2021

Zajęcia odbędą się w:

SOBOTA: g. 12-18

NIEDZIELA: g.  9.30-15

OPIS

Celem warsztatu jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych w psychoterapii tańcem i ruchem. Jest to wprowadzenie w dziedzinę terapii, w której wewnętrzna przemiana dokonuje się poprzez autentyczny ruch.

Warsztat obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Warsztat adresowany jest do dwóch grup osób równocześnie:

  • wszystkich, którzy chcą poznać bliżej tę dziedzinę psychoterapii bez względu na dotychczasowe doświadczenia taneczne, ruchowe czy terapeutyczne – zapraszamy każdego, kto ukończył 18 lat.
  • osób, które planują podjąć kształcenie w Instytucie DMT.
Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie

Prowadząca
Image
Członkini zarządu i wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Uczy świadomości ciała, symboliki ciała oraz improwizacji w Zakładzie Tańca poznańskiego AWF-u. Absolwentka UAM, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m.in. w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, ŚDS Zielone Centrum - pracując z osobami m.in. ze schizofrenią i depresją; w Ośrodku Psychoterapii Cogito, Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, w Wielkopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, pracując pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP i DMT.

Współautorka dwutomowej publikacji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Inwestycja
  • 450 zł

W przypadku rezygnacji zwrot opłaty możliwy jest tylko do 5 listopada 2020 r.

Zapisy

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.
Wszelkie pytania przyjmujemy pod adresem:
szkolenia@instytutdmt.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy