Warsztaty "PODSTAWY DMT"
MIEJSCE

ON-LINE, Platforma Zoom Instytutu DMT

TERMIN

21-22 maja 2021

Zajęcia odbędą się w:

PIĄTEK: g. 17-21

SOBOTA: g.  10-18

OPIS

Celem warsztatu jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych w psychoterapii tańcem i ruchem. Jest to wprowadzenie w dziedzinę terapii, w której wewnętrzna przemiana dokonuje się poprzez ruch, taniec i inne doświadczenia ciała.

Warsztat obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Warsztat adresowany jest do dwóch grup osób równocześnie:

  • wszystkich, którzy chcą poznać bliżej dziedzinę DMT, bez względu na dotychczasowe doświadczenia taneczne, ruchowe czy terapeutyczne. Zapraszamy każdego, kto ukończył 18 lat.

  • osób, które planują podjąć kształcenie w Instytucie DMT.

Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie

Prowadząca
Image
Członkini zarządu i wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Nauczyciel świadomości ciała, symboliki ciała oraz improwizacji, absolwentka UAM, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań.
Współautorka dwutomowej publikacji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Inwestycja
  • 450 zł

Płatności można dokonać w całości lub w dwóch ratach: 250 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu, pozostałą kwotę należy wtedy uregulować do 10 maja 2021r .

W terminie krótszym niż miesiąc przed warsztatami opłaty nie podlegają zwrotowi.

Zapisy

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.
Wszelkie pytania przyjmujemy pod adresem:
szkolenia@instytutdmt.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy