Warsztaty "PODSTAWY DMT"
MIEJSCE

POZNAŃ

Dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym termine

UWAGA – W razie obowiązujących obostrzeń epidemicznych zakazujących zgromadzeń, warsztaty odbędą się w formie online.

TERMIN

26-27. 11. 2022 r.

Zajęcia odbędą się w:

SOBOTA: g. 11-18

NIEDZIELA: g.  10-15

OPIS

Celem warsztatu jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych w psychoterapii tańcem i ruchem. Jest to wprowadzenie w dziedzinę terapii, w której wewnętrzna przemiana dokonuje się poprzez ruch, taniec i inne doświadczenia ciała.

Warsztat obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Warsztat adresowany jest do dwóch grup osób równocześnie:

  • wszystkich, którzy chcą poznać bliżej dziedzinę DMT, bez względu na dotychczasowe doświadczenia taneczne, ruchowe czy terapeutyczne. Zapraszamy każdego, kto ukończył 18 lat.

  • osób, które planują podjąć kształcenie w Instytucie DMT.

Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie

Prowadząca
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka, członkini zarządu oraz wykładowczyni w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. W latach 2013-2017 pełniła funkcje prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, obecnie wchodzi w skład Komisji Etycznej tego stowarzyszenia . Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wyższymi uczelniami ucząc świadomości ciała, symboliki ciała terapii tańcem, improwizacji.
Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, warsztaty oraz szkolenia i superwizje w ramach Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju przy Instytucie DMT – Filia Poznań. Pracuje m. in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowo-depresyjnych, psycho-somatycznych, zaburzeń jedzenia, syndromu DDA, PTSD, zaburzeń adaptacyjnych, kryzysu życiowego, nadmiernego stresu. Prowadzi także terapię par i rodzin.

Współautorka dwutomowej publikacji ``Psychoterapia Tańcem i Ruchem`` wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Inwestycja
  • 580 zł

Płatności można dokonać w całości lub w dwóch ratach: 300 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu, pozostałą kwotę 280 zł należy wtedy uregulować do 7 listopada 2022 r

W terminie krótszym niż miesiąc przed warsztatami opłaty nie podlegają zwrotowi.

Zapisy

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.
Wszelkie pytania przyjmujemy pod adresem:

jbajew@instytutdmt.pl

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy