Warsztaty "PODSTAWY DMT"
MIEJSCE

WARSZAWA

ul. Grochowska 262

TERMIN

10-11. 03. 2023 r.

Zajęcia odbędą się w:

PIĄTEK: g. 17-21

SOBOTA: g.  10-18

OPIS

Celem warsztatu jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych w psychoterapii tańcem i ruchem. Jest to wprowadzenie w dziedzinę terapii, w której wewnętrzna przemiana dokonuje się poprzez ruch, taniec i inne doświadczenia ciała.

Warsztat obejmuje 14 godzin dydaktycznych.

Warsztat adresowany jest do dwóch grup osób równocześnie:

  • wszystkich, którzy chcą poznać bliżej dziedzinę DMT, bez względu na dotychczasowe doświadczenia taneczne, ruchowe czy terapeutyczne. Zapraszamy każdego, kto ukończył 18 lat.

  • osób, które planują podjąć kształcenie w Instytucie DMT.

Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie

Prowadząca
Image
Współprowadzi Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii tańcem i ruchem. Ukończyła szkolenie z Ruchu Autentycznego we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. W pracy terapeutycznej korzysta też z podejścia Body-MindCentering. Odbyła szkolenie z analizy ruchu w zakresie Kestenberg Movement Profile. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. współpracując z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Ośrodkiem Psychoterapii przy ul. Dolnej w Warszawie, Społecznym Przedszkolem Integracyjnym Fundacji Czas Dzieciństwa.
Pracuje m.in. z osobami z problematyką współuzależnienia i DDA, z zaburzeniami lękowymi i psychosomatycznymi, jak również z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe i szkolenia z zakresu DMT dla dorosłych oraz dzieci i nastolatków.
Jest współautorką dwutomowej pozycji “Psychoterapia Tańcem i Ruchem” wydanej w 2013 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Inwestycja
  • 580 zł

Płatności można dokonać w całości lub w dwóch ratach: 300 zł zadatku rezerwującego miejsce, płatnego od razu po informacji o przyjęciu, pozostałą kwotę 280 zł należy wtedy uregulować do 24 lutego 2023 r

W terminie krótszym niż miesiąc przed warsztatami opłaty nie podlegają zwrotowi.

Zapisy

Aby zgłosić się na warsztaty należy wypełnić formularz kwalifikacyjny, znajdujący się obok.
Wszelkie pytania przyjmujemy pod adresem:

mwisniewska@instytutdmt.pl

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy