KURSY I WARSZTATY

PODSTAWY DMT

13-14 listopada 2021 – Poznań/on-line

KURS TERAPII TAŃCEM I RUCHEM DLA OSÓB PRACUJĄCYCH TERAPEUTYCZNIE

XI edycja – początek 4 grudnia 2021, Warszawa

ROZWOJOWY KURS TERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Początek 15 stycznia 2022, Poznań

KWALIFIKACJE NA 4-LETNIE SZKOLENIE DMT ZAKOŃCZONE

Kolejny nabór rozpocznie się w 2023  r.