KURSY I WARSZTATY

PODSTAWY DMT

16-17 września 2022 – Warszawa

 

KURS TERAPII TAŃCEM I RUCHEM DLA OSÓB PRACUJĄCYCH TERAPEUTYCZNIE

XII edycja – początek 10 września 2022 , Poznań

ROZWOJOWY KURS TERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Początek 22 października 2022, Warszawa

KWALIFIKACJE NA 4-LETNIE SZKOLENIE DMT ZAKOŃCZONE

Kolejny nabór rozpocznie się w 2023  r.