Katia Mirlina

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor

Nauczycielka w Instytucie DMT, członek Komisji Certyfikującej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w poprzedniej kadencji. Studia wyższe ukończyła w Moskwie. Odbyła kurs Ruchu Autentycznego, akredytowany przez Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, UK.  Pracuje indywidualnie i grupowo z dorosłymi oraz z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzi terapię m.in. z osobami z zaburzeniami odżywiania, chorobami psychosomatycznymi, depresją, nerwicą oraz doświadczającymi lęku i fobii społecznej i z dziećmi w różnym wieku. Staż i praktykę kliniczną odbywała na oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Warszawie, współpracowała ze Stowarzyszeniem Terapeutów, specjalizującym się w pracy z osobami z autyzmem, i z Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego. Interesuje się profilaktyką i pomocą psychologiczną dla osób z wypaleniem zawodowym. Prócz pracy klinicznej, prowadzi szkolenia z komunikacji niewerbalnej dla trenerów i warsztaty rozwojowe dla osób chcących pogłębić kontakt z własnym ciałem.