Hanna Strzałkowska – psychoterapeutka DMT, badaczka, socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii UJ i czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Obecnie także w szkoleniu z metody psychoterapii somatycznej Bodynamic.

W procesie psychoterapii uwzględnia to co dzieje się w myślach, emocjach oraz w ciele. Za główny cel przyjmuje integrację tych często rozłączonych sfer funkcjonowania człowieka tak, by wspierać pacjentów w życiu w zgodzie i spójności ze sobą oraz harmonii z innymi ludźmi i światem. Pracowała terapeutycznie z młodzieżą, a także dorosłymi zmagającymi się z depresją, uzależnieniem, współuzależnieniem oraz różnymi chorobami psychicznymi. Obecnie prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną w Towarzystwie Pomocy Młodzieży. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.