GRUPA TERAPEUTYCZNA

1
Do grupy zapraszamy wszystkie osoby,
które chciałby doświadczyć siebie i
bycia w grupie oraz przepracować
swoje osobiste tematy poprzez ruch,
taniec i pracę z ciałem.
1
Zapraszamy także osoby przygotowujące się
do pracy pomocowej i terapeutycznej.
Warsztaty umożliwią zapoznanie się z
metodą terapii tańcem i ruchem,
poprzez własne doświadczenie.
1
Grupa będzie prowadzona przez
Justynę Bajew i Małgorzatę Wiśniewską –
certyfikowane psychoterapeutki i superwizorki
psychoterapii tańcem i ruchem,
nauczycielki w Instytucie DMT.
1
Terminy spotkań zostaną wyznaczone
jak zakwalifikujemy minimalną ilość osób.

Grupa rozwojowo-terapeutyczna prowadzona metodą terapii tańcem i ruchem jest pomyślana jako cykl 5 weekendowych, comiesięcznych spotkań skupionych wokół tematów:

  • świadoma obecność w ciele i ruchu – doświadczanie, odczuwanie siebie oraz uruchamianie swojego potencjału
  • ekspresja „świata wewnętrznego” poprzez ruch i taniec – praca z uczuciami, emocjami, uwalnianiem napięcia
  • aspekty interpersonalne – relacje i interakcje w ruchu, tańcu
  • tematy wynikające z potrzeb i procesu grupy

Prowadzące

Image
Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Współprowadzi Instytutu DMT i jest jego wykładowcą. Ukończyła i asystowała w szkoleniu z zakresu Ruchu Autentycznego organizowanym we współpracy z Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy pod patronatem Lindy Hartley. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie analizy ruchu, obecnie przygotowuje się do certyfikatu w zakresie Kestenberg Movement Profile, czyli w podejściu które łączy obserwację ruchu z teorią psychoanalityczną.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Wykładowca w Instytucie DMT. Nauczyciel świadomości ciała, symboliki ciała, tańca kreatywnego w Zakładzie Tańca poznańskiego AWF-u. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne, 4-letniego szkolenia z zakresu DMT. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w latach 2013-2017. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Inwestycja

Koszt przy opłacie za całość z góry: 2550 zł
Przy opłacie ratalnej koszt jednego weekendu 550 zł – konieczna zaliczka rezerwująca miejsce w wysokości 550 zł.
O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zapisy

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres szkolenia@instytutdmt.pl
Przed dołączeniem do grupy każdy uczestnik będzie poproszony o krótką rozmowę przez skype lub telefoniczną.

Formularz zgłoszeniowy