Elżbieta Jeżyna

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, terapeuta zajęciowy

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, terapeuta zajęciowy. Psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentka Instytutu DMT, a obecnie asystentka. Od 2007 r. uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń z zakresu terapii tańcem i ruchem, a także kursu doskonalenia zawodowego w oparciu o metodę Anny Halprin Life/Art Process. Od 2010 r. pracuje z grupami na oddziałach dziennych: nerwicowym, psychiatrycznym i psychogeriatrycznym w ośrodkach psychoterapeutycznych, a także indywidualnie, głównie z osobami dorosłymi, w prywatnej praktyce oraz w punkcie konsultacyjnym dla DDA. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Mieszka i pracuje w Białymstoku.