Dr Beatrice Allegranti

Psychoterapeuta, badacz i superwizor DMT, wykładowca, tancerka i choreograf.

Pracuje na Uniwersytecie Roehampton pełniąc funkcję Reader in Dance Movement Psychotherapy. Jest współtwórcą i dyrektorem Centre for Arts Therapies Research. W ramach pracy doktorskiej prowadziła badania nad tożsamością płciową, seksualnością i mocą w relacji terapeutycznej oraz w sztuce. Jej interdyscyplinarne prace badawcze i filmy były prezentowane w wielu krajach świata. Pracuje zarówno artystycznie jak i klinicznie, głównie z dorosłymi (demencja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, depresja, schizofrenia). Prowadzi praktykę prywatną.

facebook