CAŁOŚĆ - świadomość siebie
w ruchu i bezruchu
MIEJSCE

WERSJA ON-LINE

TERMIN

24 maja 2020
NIEDZIELA: 10:00 – 18:00

OPIS

Kolejny warsztat z okazji 15-LECIA INSTYTUTU DMT poprowadzi Anna Olejnik. Pokaże narzędzia pracy z ciałem i ich użyteczność w poznawaniu siebie, pracy nad sobą i zbliżaniu się do siebie. Wprowadzi również w istotę myślenia psychoterapii tańcem i ruchem o człowieku jako o psycho-fizycznej lub psycho-fizyczno-duchowej całości.

ŚWIDOMOŚĆ SIEBIE W RUCHU I BEZRUCHU

Przez wieki obowiązywał kanon myślenia o ciele i umyśle jako odrębnych a nawet przeciwstawnych rzeczywistościach. Efektem tego była deprecjacja ciała i fragmentacja doświadczenia i poznania człowieka. Ciało miało być tylko transporterem i żywicielem dla twardego dysku: Mózgu. Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami przełomu w myśleniu o człowieku i jego poznaniu, a także duchowości. Psychologia bada wzajemny wpływ ciała i umysłu a duchowość mówi o świętym ciele. Badania ostatnich lat pokazują wartość ucieleśnionego doświadczenia w procesie uczenia się, pojawiło się pojęcie gut brain i nie jest już tajemnicą wpływ microbiomu w jelitach na nasz nastrój. Coraz bardziej popularny mindfulness wprowadza ciało do terapii depresji opartej na uważności i pokazuje jak świadomość ciała i praca z połączeniem ciała i umysłu (oddech i procesy uwagowe) może pomóc zmniejszyć nadmierne pobudznie układu nerwowego, a także przerwać błędne koło ruminacji.

W jaki sposób możemy wzmocnić połączenia ciało-umysł?
  • Integracja jest zarówno jednym z podstawowych celów jak i narzędzi Psychoterapii Tańcem i Ruchem, która dąży do tego by połączyć to co rozdzielone, integrować doświadczenie z wiedzą, myślenie z czuciem, fantazje przybliżyć do rzeczywistości.

  • Jednym z narzędzi integracji jest badanie przeciwległych biegunów doświadczenia po to, by następnie połączyć je w jedno spektrum możliwości i poszerzać wybór osobistych postaw i zachowań.

  • Uczestnicy warsztatu będą doświadczalnie badać jak ciało może stanowić bazę integracji, jak może stać się kotwicą dla bycia tu i teraz.

  • Szukać w ruchu odpowiedzi na pytanie jak praktykować ruch i bycie ze swoim ciałem, tak by wzmacniać integralność i spójność, jak przez ruch i ciało nawiązywać połączenia ze światem.

  • Warsztat będzie się składał z doświadczeń w ruchu, bezruchu i rozmów w atmosferze zaufania i swobody. Doświadczenie taneczne ani terapeutyczne nie jest wymagane. Zalecane: ciekawość i chęć eksplorowania.

     

Prowadząca

Image
Nauczycielka w Instytucie DMT, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz pracą rozwojową. Prowadzi terapię w obszarze zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, terapię wspierającą dla osób w kryzysie, oraz terapię wspierającą rozwój emocjonalny u dzieci. Pracę terapeutyczną łączy z artystyczną pasją odwiedzając chore dzieci w szpitalach z fundacją Czerwone Noski – Klown w szpitalu.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w Centrum Psychoterapii oraz w Poradni Stresu Warszawie.
Inwestycja

Inwestycja:
– 250 zł do końca lutego przy płatności całości
– 290 zł od 1 marca

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest zgłoszenie mailowe oraz wpłata.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń i wpłat.
W przypadku rezygnacji zwrot wpłaty możliwy jest tylko do 15 marca 2019 r.

NR KONTA 80 1050 1025 1000 0090 9382 8383 ING BANK ŚLĄSKI S.A. W tytule przelewu należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło “Warsztat Całość”.

Zapisy

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem kwalifikacyjnym
przyjmujemy pod adresem:
szkolenia@instytutdmt.pl
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy