10-tygodniowy cykl zajęć ONLINE
BODY-MIND BALANS z DMT i Mindfulness
MIEJSCE

WERSJA ON-LINE

TERMIN

WTORKI: g. 19 – 20. 45

PLANOWANY POCZĄTEK kwiecień 2023

10 spotkań

OPIS
PRAKTYKA CIAŁO – UMYSŁ z wykorzystaniem narzędzi DMT i MINDFULNESS oraz pracy z ciałem.
10-TYGODNIOWY CYKL ukierunkowany jest na poznanie i doświadczenie pomocnych sposobów radzenia sobie ze stresem, rozluźniania napięć w ciele, budowanie świadomości połączeń ciało-umysł, regulację systemu nerwowego, umiejętność wzmacniania równowagi i dobrostanu psycho-fizycznego. Innymi słowy na regenerację i ukojenie.
Wprowadzi również w istotę myślenia o człowieku jako o psycho-fizycznej lub psycho-fizyczno-duchowej całości.

DMT & Mindfulness

Przez wieki obowiązywał sposób myślenia o ciele i umyśle jako odrębnych, a nawet przeciwstawnych rzeczywistościach.  Najnowsze badania i praktyka pokazują, że jest wręcz przeciwnie – ciało i umysł to system naczyń doskonale połączonych i skomunikowanych. Wszelkie próby ich separacji prowadzą do rozszczepienia i somatyzacji problemów emocjonalnych, psychicznych. Coraz bardziej doceniamy wartość ucieleśnionego doświadczenia w procesie uczenia się, rozwoju, dążenia do dobrostanu i równowagi psycho-fizycznej. Nad taką integracją od wielu lat pracujemy w ramach psychoterapii DMT. Także coraz bardziej popularny Mindfulness jest stosowany w różnych formach terapii depresji i zaburzeń lękowych, pokazując jak świadoma praca z połączeniami ciało-umysł, z uważnym oddechem, mogą pomóc zmniejszyć nadmierne pobudzenie układu nerwowego, a także rozwijać dostęp do stanu odprężenia i odporności psychicznej.

Aby skorzystać z dorobku obu dziedzin  spotkania będą się odbywały w rytmie naprzemiennym: praktyka DMT i Mindfulness, takie połączenie i rytm ma wspierać proces budowania równowagi ciało-umysł.

W jaki sposób będziemy pracować?
  • W ramach spotkań DMT będziemy pracować poprzez działania z elementami ruchu, tańca, pracy z ciałem, w tym elementy Body Mind Centering, LBMS, praktyki somatycznej, symboliki ciała, relaksacji.

  • W ramach spotkań Mindfulness będziemy zakorzeniać się w chwili obecnej oraz pracować z samoakceptacją poprzez uważnościowe praktyki medytacyjne, takie jak między innymi uspokajanie umysłu, spoczywanie z oparciem na dźwięku, skan ciała czy praktyka miłującej życzliwości wobec siebie i innych.
  • Uczestnicy będą badać jak ciało może stanowić bazę integracji ciało-umysł, jak może stać się kotwicą dla bycia tu i teraz.

  • W ramach każdego spotkania będzie też czas na omówienie doświadczeń, pytania i wspólną refleksję w atmosferze swobody i zaufania.

    Choć proces będzie przebiegał online, to będzie miał charakter interaktywny, włączając pracę w dwójkach i małych grupach.

  • Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają materiały/ zadania do praktykowania przed kolejnym spotkaniem.

    W razie potrzeby każdy uczestnik będzie maił możliwość jednego dodatkowego indywidualnego spotkania online w trakcie cyklu.

Prowadzący

Image
Nauczycielka w Instytucie DMT, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową oraz pracą rozwojową. Prowadzi terapię w obszarze zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, terapię wspierającą dla osób w kryzysie, oraz terapię wspierającą rozwój emocjonalny u dzieci. Pracę terapeutyczną łączy z artystyczną pasją odwiedzając chore dzieci w szpitalach z fundacją Czerwone Noski – Klown w szpitalu.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w Centrum Psychoterapii oraz w Poradni Stresu Warszawie.
Nauczyciel i praktyk Mindfulness, absolwent Certyfikowanego Kurs Mindfulness Association Polska oraz Szkolenia Nauczycielskiego MBLC (Mindfulness Based Living Course), które zaowocowało otrzymaniem Certyfikatu. Swoją praktykę poddaje superwizji w Mindfulness Association Polska. Autor projektu Mindful Lama popularyzującego idee i praktykę Mindfulness.
Inwestycja

Inwestycja:

przy płatności całości do końca lutego: 850 zł, przy płatności w ratach: 890 zł – I rata rezerwująca miejsce 450 zł, II rata (płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem) – 440 zł

W przypadku rezygnacji zwrot wpłat możliwy jest tylko do 15 lutego 2022.

Warunkiem zapisania się na warsztaty jest zgłoszenie mailowe oraz wpłata.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń i wpłat.

NR KONTA : PKO BP 11 1020 4027 0000 1602 0199 5034 W tytule przelewu należy wpisać swoje nazwisko oraz hasło “Body-Mind Balans”.

Zapisy

Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularzem zgłoszeniowego umieszczonego obok

Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia.

Formularz zgłoszeniowy