KURS TERAPII TAŃCEM I RUCHEM DLA OSÓB PRACUJĄCYCH TERAPEUTCZNIE
MIEJSCE

VenueX, 888 Brunswick St Brisbane , 4005 Australia

DATA

2-3 lutego / 9-10 marca / 6-7 kwietnia
4-5 maja / 8-9 czerwca / 6-7 lipca
Zajęcia odbywają się w
SOBOTY: 11:00 – 19:00 i
NIEDZIELE: 9:00 – 15:00

OPIS

Zapraszamy m. in. psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych, osoby pracujące z ludźmi w ramach szeroko pojętej pracy pomocowej, rehabilitacji psychiatrycznej.

Kurs ma charakter praktyczny. Jego ideą jest zaprezentowanie narzędzi z obszarów terapii tańcem i ruchem i pracy z ciałem oraz dostarczenie doświadczeń pokazujących ich zastosowanie i oddziaływanie w pracy terapeutycznej i rozwojowej.
Całość składa się z sześciu weekendowych modułów tematycznych, pomyślanych tak aby pomogły uczestnikowi zarówno wzbogacić swój warsztat, jak i stać się terapeutą lepiej osadzonym w ciele, świadomym procesów ruch-ciało-umysł.

  • Kurs został opracowany przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT-Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, który jest pierwszym w Polsce i do tej pory jedynym ośrodkiem prowadzącym całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem, posiadającym akredytację Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
  • Uczestnicy Kursu do każdego modułu otrzymają materiały edukacyjne i wskazania do literatury oraz zadania do wykonania przed kolejnym zjazdem, których celem będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji.
  • Kurs obejmuje w sumie 100 godzin dydaktycznych oraz 40 godzin pracy własnej między modułami, co stanowi razem 140 godzin, i kończy się uzyskaniem zaświadczenia ukończenia kursu z zaznaczona ilością realnie odbytych przez uczestnika godzin i zawartością merytoryczną.
MODUŁY

Relacja terapeutyczna to jeden z najważniejszych elementów determinujących skuteczność każdej terapii. Niewątpliwie bez zaistnienia wystarczająco dobrej relacji, proces terapeutyczny nie mógłby się rozwijać, stanowi ona bowiem bazę wszelkich interwencji. Relacja terapeutyczna nawiązana z terapeutą zawsze sprzyja procesowi rozwoju.  Terapeuta jest tym bardziej gotowy do zaproponowania autentycznej i leczącej  relacji pacjentowi, im lepszą ma relację z samym sobą, a więc też ze swoim ciałem. Poczucie siebie, osadzenie w ciele, empatia kinestetyczna, świadomość swoich reakcji, preferencji, jest tu doskonałą bazą.

Między innymi dzięki temu, terapeuta tańcem i ruchem ma bardzo uprzywilejowaną sytuację, gdyż może czerpać z rozszerzonego zasobu narzędzi do budowania dobrej relacji z pacjentem/ klientem. Poza całym arsenałem komunikacji niewerbalnej, ma do dyspozycji ogromne bogactwo ruchu w relacji , dostrajania, odzwierciedlania, reagowania ruchem na akcję drugiej osoby, synchronię i wiele innych.

Ta część kursu pozwoli na zapoznanie się i doświadczenie wszystkich najważniejszy aspektów budowania poczucia siebie, relacji prze ruch, taniec oraz różne akcje ciała.

MODUŁY
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Absolwentka wydziału terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie, nauczyciel w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii tańcem i ruchem prowadzonym przez Instytut DMT, którego jest współzałożycielem.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Absolwentka wydziału terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie, nauczyciel w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii tańcem i ruchem prowadzonym przez Instytut DMT, którego jest współzałożycielem.
Image
Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor DMT. Absolwentka wydziału terapii tańcem i ruchem Uniwersytetu Roehampton w Londynie, nauczyciel w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii tańcem i ruchem prowadzonym przez Instytut DMT, którego jest współzałożycielem.
Zapisy
Zapisy

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem kwalifikacyjnym
przyjmujemy pod adresem:
szkolenia@instytutdmt.pl.
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia.

Contact form

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

facebook