Strona główna  /  wybierz język:

PL EN

Instytut DMT

Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

Nabór

NABÓR PRZEDŁUŻONY DO WRZEŚNIA!

Nabór jest dwuetapowy

1. Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  DO 12  WRZEŚNIA 2017 R.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia zapraszamy na sesję kwalifikacyjną.

TERMINY KWALIFIKACJI:

I 20.05.2017 

II 3.06.2017

III 16.09.2017

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE
Szkolenie będzie dostępne dla osób, które spełniają poniższe wymogi: 

  • Wykształcenie wyższe - preferowane humanistyczne. Rozpatrujemy także zgłoszenia studentów ostatnich lat studiów wyższych, jednakże uzyskanie dyplomu ukończenia szkolenia uwarunkowane jest okazaniem dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
  • Predyspozycje do pracy z ludźmi
  • Dysponowanie szerokim zakresem ruchu, co może zapewnić przynajmniej 2 lata nauki tańca (szczególnie polecamy taniec współczesny) lub regularnego uczęszczania na warsztaty terapii tańcem i ruchem
  • Uczestnictwo w organizowanym przez Instytut DMT warsztacie PODSTAWY DMT
  • Przesłanie drogą mailową lub pocztową poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia na 4-letnie szkolenie.
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY V ED

KWALIFIKACJA

Osoby, które spełnią powyższe wymogi zostaną zaproszone do wzięcia udziału w egzaminie wstępnym - kwalifikacji, która obejmuje:

  • uczestnictwo w godzinnej sesji ruchowej, która odbywa się w małej grupie. W jej trakcie przyglądamy się zakresowi ruchu kandydatów, oraz umiejętnościom nawiązywania relacji ruchowej.
  • uczestnictwo w indywidualnej rozmowie kwalifikacyjnej, której tematem są m.in. refleksje dotyczące sesji ruchowej.

Warsztat „Podstawy DMT” przygotowuje do wzięcia udziału w kwalifikacji na szkolenie. Zapraszamy!